Yksinäisyydestä yhteyteen -hanke yksinasuvien muistisairaiden asialla

Rahoituksen turvin Lempäälän juttutuvalla järjestetään tuttavapiiriryhmätoimintaa yksinasuville muistisairaille. Mukaan syyskauden ryhmätoimintaan voi ilmoittautua Pirkanmaan Muistiyhdistyksen sivuilla. Kuva: Pirkanmaan Muistiyhdistys

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on myöntänyt Pirkanmaan Muistiyhdistykselle kolmeksi vuodeksi (2022–24) rahoituksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä muistisairaiden yksinäisyyttä sekä vahvistaa heidän sosiaalista verkostoaan. Kohderyhmänä ovat yksinasuvat ja yksinäisyydestä kärsivät muistisairaat. Kohderyhmään kuuluvat pyritään tavoittamaan heti sairauden alkuvaiheessa. Hanke järjestää tuttavapiiriryhmätoimintaa Lempäälässä juttutuvalla.

Yksinasuvien ja muistisairaiden osuus väestöstä kasvaa iän myötä. Yksinasuvat muistisairaat ovat erityisen haavoittuva ryhmä, koska muistisairauden myötä sairastuneen sosiaalinen verkosto saattaa ohentua ja ystävät kaikota. Muistin heikentyminen lisää yksinäisyyttä ja yksinäisyys muistin heikkenemistä. Pirkanmaan muistiluotsin toiminnassa on havaittu, että muistisairaan osallistuminen edellyttää samassa taloudessa asuvan omaisen vahvaa kannustusta ja rohkaisua. Yksinasuvat muistisairaat tarvitsevatkin siis erityisesti tukea ja kannustusta.

Jos haluaa uutta sisältöä arkeensa, mukaan toimintaan voi ilmoittautua syksyn ryhmään yhdistyksen nettisivujen kautta http://www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi. Myös läheiset voivat ilmoittaa yksinäisiä muistisairaita toimintaan näiden suostumuksella. Muistisairaiden parissa työskentelevät voivat ohjata hankkeeseen asiakkaita ammattilaisille tarkoitetulla lomakkeella nettisivuilta.

Hanke järjestää 21. syyskuuta kello 13.00–16.00 Alzheimer-päivän seminaarin, johon on mahdollisuus osallistua etänä Lempäälä-talossa kirjaston tiloissa. Tervetuloa kuulemaan muistisairauteen liittyvistä teemoista.

 

Mirjami Ponsimaa

projektivastaava, Pirkanmaan Muistiyhdistys ry