Syntyykö hyvinvointi yhteisillä tavoitteilla vai kymmenillä muutosäänestyksillä?

Kirjoittaja on kansanedustaja (ps), aluevaltuutettu ja kunnanvaltuutettu.

Viime viikolla aluevaltuuston kokouksessa hyväksyttiin Pirkanmaan aluehallituksen tekemät palveluverkoston uudistuksen periaatteet sellaisenaan. Kokouksessa esitettiin kymmeniä muutosesityksiä, joista äänestettiin useita tunteja. Äänestyksesissä kaikki muutosesitykset kumottiin.

Herää kysymys, kannattaisiko asioita käsitellä etukäteen, jolloin niitä ei tarvitsisi äänestyksillä vatvoa.

Kuukausi sitten kirjoitin kuntien vuodeosastojen vähentämisestä kuudestatoista kahdeksaan. Nyt esitellyissä suunnitelmissa on vastaanottopalveluja tarjoavien terveysasemien lakkauttaminen, jolloin niiden määrä putoaisi 40 toimipisteestä 21 toimipisteeseen. Toimintojen keskittäminen siis jatkuu.

Esityksessä terveysasemat on jaettu laajempaa väestöpohjaa palveleviin – Lempäälä kahdella toimipisteellä sellainen. Toisena jakona ovat kehitettävät ja kolmantena jatkoselvitettävät. Viimeksimainitut ovat siis lopetusuhan alla. Tällä alueella niitä olisivat Kuljun ja Vesilahden terveysasemat.

Sosiaali- ja terveyspalveluja ollaan nyt siis voimallisesti siirtämässä kuntien lähipalveluista keskitettyihin. Samalla viikonloppupäivystyksiä ollaan rajoittamassa. Monet kunnat ovat huolissaan paikallisten alueiden terveyspalvelujen häviämisistä ja silti kuntiin kertyvistä kustannuksista.

Palveluverkon ja päivystysten karsiminen on noussut Pirkanmaan lehdissä isoksi puheenaiheeksi. Ihmisiä hämmentää se, että mihin ollaan menossa ja kuka asioista lopulta päättää.

Esitettyjen suunnitelmien mukaan vuonna 2035 jo 60 prosenttia ”vastaanottokäynneistä” hoituu digitaalisesti etänä. Moni kummastelee, mitä se käytännössä olisi.

Kunnan elinvoiman kannalta lähialueen terveyspalvelut ovat merkittävässä roolissa. Asiaa ei tule unohtaa.

Keskusteluissa on myös kysytty, onko aluevaltuutettu alueensa asukkaiden edustaja vai aluehallituksen kumileimasin. Jotkut aluevaltuutetut ovat jopa sanoneet, että lukevat lehdistä, mitä on päätetty.

Toivon, että aluehallitus keskustelee aluevaltuuston kanssa asioista aiemmin ja enemmän ennen aluevaltuuston kokoukseen tuotua kirjallista esitystä. Tuntien turha jälkiäänestys ei rakenna lähidemokratiaa.

 

Veijo Niemi