Epätietoisuuden karmeassa kourassa

Olemme lukeneet lehdistä hyvinvointialueen kohdalla suunnitelluista toiminnallisista muutoksista ja toimipisteiden lakkautussuunnitelmista.

Palveluiden käyttäjä peilaa tiedotteita nykytilanteiden kautta ja pelko yhä vähenevistä palveluista nostaa huolen ilmoille.

Hyvinvointialueen aluehallituksen esitysten ja valiokuntamietintöjen kautta on voinut saada jotain käsitystä uusien toimintatapojen esiin nostamisesta niin, että kustannusten nousua voitaisiin hillitä, asiakaskeskeisyys huomioida, joustavat palvelut toteuttaa ja kaikkea hyvää mitä esitykset kertovat.

On kuitenkin pitkä matka siihen, kun kauniit tavoitteet ovat muunnetut käytäntöön toimiviksi työsuoritteiksi ja vielä niin, että työntekijät ovat sisäistäneet uusien toimintatapojen merkityksen arjessa. Odotettavissa on varsin sekavat lähivuodet ennen kuin uudet tavoitteet on saatu näkyviksi ja meille kuntalaisille ymmärrettäviksi. Pian pitäisi saada tietoa ja selityksiä m.o.t. tyyliin, jotta turvallisuudentunne ei kokonaan häviäisi.

Termistö on nyt sekavaa: me kuntalaiset puhumme vanhojen nimikkeiden kautta asioista. Samaan aikaan esityksien kautta on nousemassa aivan uudet nimikkeet esimerkiksi toimipisteistä. Tulee Sote Kampukset, Sote asemat ja lähiasemaverkko. Mikä toimipiste on sitten mikäkin? Selvinnee aikanaan.

Monikanavainen palveluverkosto tulee korvaamaan lakkautettavien terveysasemien ja vuodeosastojen toimintaa. Mitä ne sitten ovat? Kokonaisuus käsittää fyysiset toimipisteet, liikkuvat palvelut sekä digipalvelut. Näiden toimintalinjojen kautta ajatellaan uudistettavan toimintoja.

Laskelmia ja vaikuttavuusarvioita on tehty päätöksenteon turvaksi.

Toivon, että valitut aluevaltuutetut tämän lehden kolumneissaan avaavat uusia käsitteitä ja toimintatapoja. Se helpottaisi ymmärrystämme ja selkeyttäisi kritiikkiäkin.

Olemme sellaisessa pikajunassa, jossa maisemia ei ehdi ihailla!

 

Maikki Hämäläinen-Ylikahri
kunnanvaltuutettu (kesk.)