Tunnustus esimerkillisestä maatilayrittäjyydestä

Tänä vuonna Lempäälän vuoden maatilayrittäjinä on palkittu Tapio ja Iida Kuisma Lastusten kylältä. Palkittavat julkistettiin MTK-Lempäälän syyskokouksen yhteydessä tiistai-iltana 21. marraskuuta.

Edellisen kerran Lempäälässä vuoden maatilayrittäjä palkittiin vuonna 2020.

Kuisman tilalla harjoitetaan pääasiassa viljanviljelyä ja metsänhoitoa. Tuotanto on laajentunut mittavaan koneurakointiin. Ruuhkavuosia elävän nuoren perheen isä toimii kunnanvaltuutettuna. Puolisolla on kädet täynnä perheen pienokaisten − Viljamin, kolme vuotta, ja Olavin, kolme kuukautta − kanssa.

 

Lempäälän kunnan elinvoimapäällikkö Maria Virtanen korostaa, että vuosittain myönnettävä palkinto on tunnustus esimerkillisestä maatilayrittäjyydestä.

− Tänä vuonna palkitut edustavat esimerkillisellä tavalla perinteistä maatilaa, joka on onnistunut tilansa kehittämisessä ja ansioitunut maatilan liitännäiselinkeinojen harjoittamisessa. Elinvoimaisen maaseudun yrittäjät ovat uudistumiskykyisiä moniosaajia.

− Kotimaisen ruoantuotannon turvaaminen, maaseudun elinvoimaisuus ja huoltovarmuus edellyttävät, että alkutuotannossa ruoantuottajia on myös tulevaisuudessa. Palkittavat edustavat nuorta sukupolvea, kertoo palkitsemisperusteista maaseutupäällikkö Timo Perälampi.

 

MTK-Lempäälän puheenjohtaja Markku Mikkolan mukaan nyt jos koskaan täytyy luoda uskoa juuri nuoriin alalle pyrkiviin ja jo aloittaneisiin nuoriin maatilayrittäjiin, sellaisiin, jotka aikovat jatkaa kotitilaa tai muuten hankkiutuvat alalle.

− He tarvitsevat uskoa ja kannustimia tähän asiaan. Ammattikuntamme elää hyvin epävarmaa aikaa koko maailmassa ja varsinkin Suomessa. Huoltovarmuutemme alkaa horjua. Uskoa elintarvikkeiden tuottajiin ei enää tahdo pystyä luomaan, sillä Suomessa karjatiloja lopettaa 1,7 kappaletta joka päivä ja kaikkiaan tiloja lopettaa neljä joka päivä.

Esimerkillään Tapio ja Iida Kuisma ovat Mikkolan mukaan hyvä tiennäyttäjä monelle nuorelle.

−Tämän vuoden maatilayrittäjä on hyvä esimerkki. Hän jatkaa esi-isiensä kotitilaa, kehittää ja on jo kehittänyt viljanviljelyä, koneurakointia sekä metsätaloutta laajentaen.

− Ala tarvitsee kipeästi vastaavia nuoria pareja, jotka eivät pelkää työntekoa, riskien ottamista ja osaavat yhdistää perheen voimavarat jaksamiseen. Tähän työhön täytyy olla niin sanotusti ”polte”; työn pitäisi olla niin sanotusti kutsumusammatti. Tässä jaksaa hyvin, kun työn ja vapaa-ajan raja täysin hämärtyy, kertoo Markku Mikkola.

 

Lue myös:

Syntynyt talonpojaksi: Vuosi 2012 oli Lempäälän vuoden maatilayrittäjille Iida ja Tapio Kuismalle merkityksellinen