Yhteistyötä asukkaiden parhaaksi Pirhassa ja kunnissa

Tuula Petäkoski-Hult (sd.)

Viime viikkojen aikana erilaisissa keskusteluissa sekä lehtien palstoilla on kannettu aivan aiheellisesti huolta siitä, miten ne vanhuksille ja ikäihmisille tarkoitetut palvelut toteutuvat, jotka eivät suoraan ole terveys- ja sosiaalipalveluita koskevien lakien perusteella hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla.

Näillä palveluilla tarkoitetaan usein niitä virkistys- ja hyvinvointipalveluita, jotka kunnissa toteutettiin esimerkiksi sosiaali- ja vapaa-aikapalveluiden yhteistyönä. Osa kuntouttavasta päivätoiminnasta oli toteutettu yhteistyössä kunnan kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa.

Toteutustavat olivat kuntakohtaisia ja siksi erilaisia, mutta tavoitteena oli ennalta ehkäistä ikäihmisten fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn alentumista sekä ylläpitää toimintakykyä ja siten tukea omassa kodissa asumisen ja itsenäisen elämän edellytyksiä.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen yhteydessä on erityisesti painotettu sitä, että kunnilla on edelleen vastuu kaikkien asukkaidensa terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sairauksia ennalta ehkäisevästä toiminnasta.

Vaikka asukkaalla olisi jokin sairaus tai elämäntilanne, jossa hän tarvitsee hyvinvointialueen tuottamia sosiaali- terveys- tai pelastuspalveluita, niin hänenkin terveytensä ja hyvinvointinsa edistäminen on otettava huomioon kuntien järjestämissä ja tuottamissa palveluissa.

Jotta tämä kokonaisuus voi toimia asukkaiden näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla, niin kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen on toimittava hyvässä yhteistyössä, josta käytetään monille vierasta sanaa, integraatio. Pirhan integraatiotoiminnasta vastaa integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho.

 

Toimialueeseen kuuluu viisi eri yksikköä, jotka ovat: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, yhdyspintapalvelut, jatkuva kehittäminen, ikäihmisten palvelujen ohjelma ja erillishankkeet. Yhdyspintapalvelut tarkoittavat kuntien ja Pirhan yhteisesti tarjoamia palveluita, joiden on tarkoitus olla saumattomia ja sujuvia. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 20.2.2023 hyväksynyt Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja Pirkanmaan liiton puitesopimuksen yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteista.

Pirhan nettisivujen mukaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmälle kuuluvat väkivallan ehkäisy, kulttuurihyvinvointi, ehkäisevä päihdetyö, ravitsemusohjaus, liikuntaneuvonta ja elintapaohjaus. Lempäälän ja Vesilahden yhteyshenkilö on yhdyspintapäällikkö Mia Lumio.

Meillä kuntien ja hyvinvointialueen toimijoilla on vaikuttamismahdollisuus siihen, miten tätä yhteistyötä toteutetaan. Tärkeää on huolehtia siitä, että kukaan ei jää osallisuuden ja yhteisöllisyyden ulkopuolelle, ei edes 96-vuotias ikäihminen, joka ei tarvitse päivittäistä hoitoa ja hoivaa, vaan yhteistä tekemistä ja osallistumista, sitä virkistymistä, jota yhteiset tapaamiset tarjoavat.

 

Tuula Petäkoski-Hult (sd.)
Pirkanmaan aluevaltuutettu,
Hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaoston sekä
Hoito- ja hoivaeettisen neuvottelukunnan jäsen

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?