Uusia suojelukohteita kaivataan yhä: Pirkanmaalle saatiin viime vuonna uutta suojelumetsää yli 500 hehtaaria METSO-ohjelmalla

Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät ovat puustoltaan iäkkäitä, ne poikkeavat puuston rakenteeltaan hoidetuista talousmetsistä. Näissä metsissä on eri-ikäisiä puita, kuten hyvin vanhoja puita, puusto on usein syntynyt luontaisesti ja se sisältää eri puulajeja. Lahopuuta esiintyy runsaasti sekä pysty- että maalahopuuna. Kuva: Jyri Pääkkönen / Pirkanmaan ELY-keskus

 

Vesistöjen lähimetsä on luonnon monimuotoisuudelle arvokas elinympäristö. Kuva: Jyri Pääkkönen / Pirkanmaan ELY-keskus

 

Lehtipuuvaltainen lehto, joka on lajikirjoltaan ja elinympäristöltään monipuolisin metsätyyppi. Kuva: Jyri Pääkkönen / Pirkanmaan ELY-keskus

Vuonna 2023 Pirkanmaalle perustettiin METSO-ohjelmassa yhteensä 526 hehtaaria uusia, pysyviä luonnonsuojelualueita. Maakunnassa on nyt kaikkiaan yli 5 000 hehtaaria suojeltua metsää.

Viime vuonna yksityisiä luonnonsuojelualueita perustettiin Pirkanmaalle 41 kappaletta METSO-ohjelman eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman rahoituksella. Alueiden yhteispinta-ala oli 406 hehtaaria. Lisäksi valtion omistukseen hankittiin suojeltavaksi noin 120 hehtaaria metsää.

– Suojelualueita perustettiin ympäri Pirkanmaata, mikä on todella arvokasta, silti vain muutama prosentti alueen metsistä on suojeltu. Suojelun kannalta arvokkaita alueita katoaa vauhdilla, ja suojelutavoitteiden eteen onkin vielä tehtävä töitä. Pirkanmaa on tunnetusti aktiivista metsätalousaluetta, sanoo Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteessa ylitarkastaja Jyri Pääkkönen.

METSO-ohjelman lisäksi Helmi-elinympäristöohjelman perusteella suojeltiin soita noin 72 hehtaaria. Suojelukorvausten ja kauppahintojen yhteisarvo METSOn ja Helmin osalta oli noin 4,4 miljoonaa.

 

METSO-ohjelma on metsänomistajille suunnattu vapaaehtoinen ohjelma, jonka kautta omistajat voivat saada korvausta metsänsä suojelusta ja luonnonhoidosta. Luonnonhoidosta ei koidu kuluja.

Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon elintärkeitä ekosysteemipalveluja sekä samalla hillitä ilmastonmuutosta ja edistää siihen sopeutumista.

Pirkanmaan ELY-keskus on hyväksynyt yksityisiä luonnonsuojelualueita METSO-ohjelmaan kaiken kaikkiaan noin 5 500 hehtaaria vuodesta 2005 lähtien.

Koko METSO-ohjelman tavoitteena on perustaa 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita vuoteen 2025 mennessä. Suojelutavoitteesta oli vuoden 2023 loppuun mennessä saavutettu 97 prosenttia eli yli 93 000 hehtaaria. METSO on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke.

METSO-ohjelma tarjoaa metsänomistajalle taloudellisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon metsiensä hyödyntämiseen. Suojeluun soveltuvat esimerkiksi vanhat lahopuustoiset kangasmetsät, lehtometsät, puustoiset suot sekä muut arvokkaat metsäelinympäristöt.

– Lisäksi Helmi-ohjelman soiden suojelu jatkuu aikanaan soidensuojelun täydennysohjelman kohteiden osalta ja voi tarjota suojeluun muitakin suoalueita suokokonaisuuksina, kertoo ylitarkastaja Auli Suvanto Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

 

Metsänomistaja saa suojelusta korvauksen puuston arvon perusteella. Samalla metsänomistaja voi säilyttää metsänsä metsänä ja tukea luonnon monimuotoisuutta.

– Tässä tapauksessa tekemättä mitään saavutetaan paljon − niin metsän kuin metsänomistajankin näkökulmasta. Osa metsistä tulee jättää ihmisten kiireen ja metsätalouden ulkopuolelle. Metsäluonnon prosessit etenevät omaa luontaista polkuaan, Jyri Pääkkönen sanoo.

Suojelumetsät rikastuttavat ja tukevat metsäekosysteemin eli metsän järjestelmän toimintaa.

– Suojelumetsät ovat metsäalueiden keitaita. Luonnon monimuotoisuus on ekosysteemipalveluiden perusta, koska se auttaa luontoa sopeutumaan ja uusiutumaan. Suojeltavia kohteita tarvitaan lisää, jotta rikas elinympäristöjen kirjo ja niissä elävät metsälajit säilyvät elinvoimaisina. Tavoitteena on, että suojelumetsät ja vastuullisesti hoidetut talousmetsät muodostaisivat eheän kokonaisuuden, jossa metsäluonnolla ja sen lajistolla olisi parhaat mahdolliset edellytykset voida hyvin, kertoo Pääkkönen.

Yksi kommentti

  1. sirkkapyhala1

    Ilmoitelkaapa lukijat mikä on Lempäälän metsien suojeltu osuus, eli metsäiset luonnonsuojelualueet koko metsäpinta- alasta. Veikkaan että 2 %. Esim. Ahtialanjärvi ei siis ole tässä tarkoitettua aluetta. Jokin alle hehtaarin pinta – alaltaan oleva ns. jalopuumetsä on myös pikemminkin yksittäinen luonnonmuistomerkki kuin luonnon monimuotoisuutta ylläpitävä alue. Metso- kohteetkin pääsääntöisesti perustetaan yli 5 ha alueiksi, jotta suojelulla on mitään laajempaa merkitystä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?