Kuntien toteutustavat Pirhan haasteena, lisätään yhteistyötä!

Tuula Petäkoski-Hult (sd.)

Ensimmäinen todellinen Pirhan toimintavuosi on takana ja monia päätöksiä on tehty Pirkanmaan asukkaiden palveluverkkoon ja palveluihin liittyen. Viime kuukausina on esille tullut kuntien erilaiset päätökset ja käytännöt esille. Yksi käytännön esimerkki on palvelubussitoiminta. Voimakkaasti asia tuli pintaan, kun Pirha päätti lakkauttaa avustajien tehtävät Tampereen kaupungin alueella toimivasta palvelubussiliikenteestä.

Monessa muussa kunnassa ei avustajia palvelubusseissa ollut. Miksi oli ja miksi ei ollut, voitaisiin eri kunnissa kysyä. Yksi konkreettinen ero on kuntien järjestämispäätöksissä. Tampereella palvelubussitoiminta oli osa sosiaali- ja terveyspalveluita, jolloin sinne oli varattu myös avustajatoiminta ja avustajien palkat. Tämä siirtyi kokonaisuutena Tampereen sotesta hyvinvointialueelle. Esimerkiksi Lempäälässä palvelubussit on osa joukkoliikenteenomaista toimintaa ja tarkoitettu heille, joilla on vaikeuksia käyttää tavallista bussia.

Mielestäni on tarpeen, että Pirha ja kunnat miettivät yhdessä millainen palvelubussien verkosto Pirkanmaalla tarvittaisiin, jotta reuna-alueilta olisi helpompi päästä palveluiden äärelle. Tästä syystä tein ehdotuksen aloitteesta, jossa tätä asiaa pyydetään selvittämään ja kokeilemaan. Aloitteessa todetaan: ”Tätä mahdollisuutta voidaan hyödyntää myös hyvinvointialueen palveluiden saavutettavuuden ja esteettömyyden turvaamisessa. Me allekirjoittaneet esitämme, että hyvinvointialueella tutkitaan ja
kokeillaan palvelubussiliikenteen tuomia mahdollisuuksia.”

Järjestämistapojen erilaisuus kunnissa ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne olisivat olleet väärin tai huonosti toteutettuja. Erilaisuuteen vaikuttaa monikin tekijä, joista vähäisimpiä eivät ole kuntien asukasmäärä ja asukkaiden tarvitsemat palvelut ja kunnan taloudelliset resurssit ja kunnan elinkeinorakenne. Pienemmissä kunnissa yksityisen palvelutuottajan palveluasumista ei juuri ole tarjolla, mutta mitä isommaksi kunta on kasvanut, niin sitä enemmän löytyy julkisten palvelujen lisäksi yksityisiä palveluja eikä isossa kaupungissa tultaisi toimeenkaan ilman yksityistä palvelutarjontaa. Palveluasumisen rakentamisen tulee olla monimuotoista ja pitää olla myös hankkeita, joissa voidaan hyödyntää ARA:n rahoitusta (ARA = Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus).

Pirhalla ja kunnilla on enemmän yhteistyön mahdollisuuksia ja yhteistyötä vaativia asioita kuin aikaisemmin oli kunnilla ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä ja Pirkanmaan aluepelastuslaitoksella. Nyt yhteistyötä tulee tehdä enemmän myös kiinteistötoimessa, kaavoituksessa (kaavoituksessa otettava huomioon asumispalvelukohteiden rakentamisen mahdollisuus), hyvinvointi- ja kulttuuripalveluiden ennaltaehkäisevien toimien suunnittelussa ja viime päivinä erityisesti puhuttaneissa oppilashuollon
palveluissa. Tätä listausta voisi vielä jatkaa, mutta tärkeintä on panostaa yhteistyöhön jokaisen Pirkanmaan kunnan asukkaiden hyväksi.

Tuula Petäkoski-Hult

aluevaltuutettu (sd.), konserni- ja toimitilajaoston jäsen