Lapsi tarvitsee riittävästi välittämistä

Lempäälässä varhainen tuki lasten elämässä tulisi nähdä sijoituksena tulevaan. Näin voisimme välttää surullisia lapsikohtaloita. Saada kiinni jo alussa suurimman osan vaikeuksista. Tilanteet eivät pääse muuttumaan traagisiksi.

Lapsen elämässä tärkeiden ihmisten tulee tehdä yhteistyötä. Huoltajat tarjoavat turvaa, huolenpitoa ja rajoja ja rakkautta.

Varhaiskasvatuksen opettajat ja hoitajat tuovat lisän perheen kasvatukseen. Aikuiset toimivat yhdessä lapsen parhaaksi.
Varhainen ja riittävä vuorovaikutus ja puuttuminen ovat parhain keino tukea lasta varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksessa lapsiryhmissä tulee olla riittävästi päteviä työntekijöitä. Toiminta varhaiskasvatuksessa tulee tapahtua hyvissä toiminnalle sopivissa tiloissa. Toimintaa johtaa pätevät koulutetut johtajat ja työajan pitää riittää tähän tehtävään.

Tukea tarvitseville lapsille on syytä olla riittävästi erityisopetusresurssia, jotta varhainen puuttuminen on mahdollista. Näin voitaisiin välttää tuen tarpeen liiallinen kasvaminen. Myös Lempäälässä käytössä olevia tuen kertoimia, jotka vaikuttavat lapsiryhmän kokoon tulisi arvioida aina lapsen tuen tarpeen mukaan, ei pelkästään tuen tason mukaan.

Lempäälän on kilpailtava kunnolla riittävästä pätevästä varhaiskasvatuksen henkilökunnasta. On uskallettava luoda houkuttelevammat työedut ja -olot. Työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen on tehtävä töitä. Lempäälän on luotava nykyiselle työntekijälle ja uudelle tunne, että täällä minä haluan työskennellä pitkään. Yhteistyöllä työnantajan ja työntekijöiden kanssa tämä on mahdollista.

Nyt ei ole aika vähentää varhaiskasvatuksesta resursseja vaan pitää niistä kiinni.

 

Risto Härkönen
Lempäälän OAJ:n puheenjohtaja