Lempäälän kunta päivitti kiinteistöohjelmansa – luovuttavien listalla kuusi kohdetta

Myllykolun päiväkoti Kuva: Erkki Koivisto/LVS-arkisto

Lempäälän kunta päivitti kiinteistö- ja toimitilaohjelmansa. Ohjelmassa on käyty läpi kunnan omistamat tai käytössä olevat kiinteistöt, sekä niiden kunto ja arvo korjausvelkoineen. Samassa yhteydessä kiinteistöt jaotellaan kolmeen ”salkkuun” niiden käyttötarpeen ja kunnon mukaan. A-salkkuun sijoitetaan kunnan toimintojen kannalta keskeiset kiinteistöt, joita ylläpidetään jatkossakin.

B-salkkuun sijoitetaan selvitettävät kiinteistöt, eli niiden jatkokäyttö vaatii palveluverkkoanalyysin tekoa. Jatkoselvitysten perusteella osa kiinteistöistä voidaan myydä, purkaa tai jalostaa paremmin soveltuvaksi nykyiseen tai uuteen käyttötarkoitukseen. Selvitysten jälkeen kiinteistö voidaan joko nostaa A-salkkuun, päätetään käyttää  loppuun. Viimeisenä vaihtoehtona kiinteistön käytöstä luovutaan ja se puretaan tai myydään.

Salkku C muodostaa tämän kiinteistömassan, josta on päätetty luopua. Tämä kiinteistömassa Lempäälässä on melko pieni. Nyt tarkistetun kiinteistö- ja tilaohjelman mukaan kunta on luopumassa kuudesta kiinteistöstä, osasta nopeammin, osasta myöhemmin tulevaisuudessa kun korvaavat tilat valmistuvat.

Sotavallantiellä sijaitsevasta Vilma päiväkodista on päätetty luopua. Omakotitalokiinteistössä toimivan päiväkodin toiminta lakkautetaan kesällä 2024 ja kiinteistö on tarkoitus myydä syksyllä.

Myös Myllykolun päiväkodista on tarkoitus luopua, sillä tilat ovat toiminnalle epäkäytännöllisiä. Tiloista luovutaan kuitenkin vasta kun asuntomessualueelle nouseva Saikan talo valmistuu ja sieltä saadaan varhaiskasvatukselle tarvittavat uudet tilat.

Kunta luopuu myös Hiisigolf talostaan, joka sijaitsee toiselle toimijalle vuokratun golfkentän alueella. Kunnan tarkoitus on myydä rakennus, mutta maapohja jäisi edelleen kunnan omistukseen.

Myös Lempäälän nuorisotalo Snadista on tarkoitus luopua. Rypyntiellä sijaitsevan nuorisotalon toimintaa kehitetään kaavoituksen kautta uudellen, aivan kuten Aleksinvirastosta, rautatieaseman vieressä sijaitsevasta kiinteistöstä. Kunnalla on Aleksinvirastosta osakeomistus sekä vuokratiloja.

Sääksjärven kirjasto kuuluu myös luovuttaviin kiinteistöihin. Kirjastoa ei olla lakkauttamassa, vaan Sääksjärven keskustan kehittämisen yhteydessä kirjastolle on tarkoitus etsiä tarkoituksenmukaisemmat tilat, minkä jälkeen nykyisen kirjaston kiinteistölle ei ole enää tarvetta.