Lehtivuoren kaavahanke herättää närkästystä – ”Asukkaat on sivuutettu”

Lehtivuori on kivinen, se tulee jokaiselle paikalla käyneelle selväksi. Alueella on pirunpeltoja ja siirtolohkareita. Kuva: Seppo Harsia

Moni Höytämön ja Paunun alueen asukas vastustaa Lempäälän kunnan suunnitelmia Lehtivuoren rakennuttamiseksi. He kokevat, että kaavailtu tiivis rakentaminen tuhoaa asukkaille tärkeät virkistysalueet ja alueen luonnon.

Asukas Pirkko Harsia kertoo, että Lehtivuori on useille asukkaille ympärivuotinen liikunta- ja ulkoilualue. Siitä kielivät polut, joita on metsässä tiheään.

– Täällä näkee paljon kävelijöitä, koiranulkoiluttajia ja maastopyöräilijöitä. Itse hyödynnän metsää ympäri vuoden. Täällä voi keväisin ihailla sinivuokkoja ja syksyisin saa poimittua marjat, Harsia kuvaa.

Lue myös: Lehtivuoren asuntoalueelle jopa 1 500 asukasta

 

Alue on määritelty luonnoltaan osittain erittäin arvokkaaksi ja kokonaisuudessaan seudullisesti arvokkaaksi. Kaavoitukseen liittyvässä luontoselvityksessä suositellaan sen säilyttämistä kokonaisuudessaan rakentamattomana.

Lehtivuoren alueella on muun muassa luonnonmuistomerkki Hirvi-Simuna, luonnonsuojelualue, pirunpeltoja ja suuria siirtolohkareita sekä suojeltu jalopuumetsikkö.

– Suunniteltu rakentaminen tuhoaisi noin puolet alueen luonnosta ja sijoittuisi muun muassa pirunpeltojen päälle. Se myös katkaisisi luontoyhteyden kahden järven väliltä, Pirkko Harsia nostaa esiin.

– Alue ei ole enää sama, jos täällä on tulevaisuudessa kerrostaloja vieri vieressä, hän toteaa.

Maaperältään Lehtivuori on sikäli erityinen, että se on ollut muinaisen, jääkautisen Yoldianmeren rantoja. Lehtivuoren laki jäi saareksi vedenpinnan yläpuolelle.

Marja Kuparinen (edessä) kertoo ulkoilevansa alueella päivittäin. – Tulen tänne mieluummin kuin lähden asfaltille, hän sanoo. Pirkko ja Seppo Harsia ovat huolissaan, että kunta tuhoaisi metsäalueen ja luonnon, jota alueen asukkaat laajasti arvostavat. Kuva: Katariina Rannaste

Kunta selvitti Lehtivuoren rakentamismahdollisuuksia jo 1990-luvulla, mutta kunta totesi tuolloin rakentamisen olevan liian kallista vaikean maaston vuoksi. Nyt kunta on tekemässä alueelle uutta kaavaa.

Lempäälän kunta on asettanut 12. toukokuuta asti nähtäville Sääksjärven osayleiskaavaehdotuksen, jossa Lehtivuori on osana.

Kunta on perustellut Lehtivuoren kaavoitusta Sääksjärven keskustan ympäristön tiivistämisellä ja Sääksjärven asemalla.

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmien mukaan lähijunaliikenne edellyttää tiivistä maankäyttöä ja riittävän suurta väestöpohjaa aseman läheisyydessä.

Pirkko Harsia tuo esiin epävarmuuden, joka liittyy paikallisjunaliikenteen kehittämiseen. Jos se ei toteudukaan, jää kaavailtu alue metsälähiöksi.

– Kun luonto kerran tuhotaan, ei sitä tekemättömäksi enää saa, Pirkko Harsia alleviivaa.

Lehtivuoren havainnekuva. Lehtivuoreen tulisi uutta asutusta noin 1 500 asukasta. Kaavassa alueelle on osoitettu myös uusi kokoojatie tai katu Ruskontieltä Paunun alueelle. Kuva: Arkkitehtitoimisto Jussi Partanen

Yli 40 vuotta alueella asuneiden Pirkko ja Seppo Harsian sekä Marja Kuparisen mielestä Lehtivuoren metsät on jätettävä rakentamatta.

Pirkko Harsia laati huhtikuun alkupuolella adressit.com-verkkosivustolle adressin, jossa vedotaan, että Lehtivuoren alueen kaavoitus noin 1 500 asukkaan kaupunkipientalo- ja kerrostaloalueeksi keskeytetään, ja ettei alueen omaleimaista luontoa tuhota.

Adressi oli tiistaiaamupäivään 16. huhtikuuta mennessä kerännyt 191 allekirjoitusta.

– Olemme tavallisia kuntalaisia, meitä ei leimaa minkään tietyn puolueen ideologia. Rakensimme Höytämöön talomme ja kasvatimme täällä lapsemme. Heillä on merkityksellisiä muistoja tästä paikasta.

– Haluamme vain säilyttää alueen luonnon seuraaville sukupolville, lapsillemme ja lapsenlapsillemme, Pirkko Harsia sanoo.

– Ei tätä paljon hienompia paikkoja ole, toteavat Pirkko ja Seppo Harsia suuren siirtolohkareen luona. He kokevat, että kuntalaisia ei oteta todellisuudessa mukaan asettamaan tavoitteita kotiseudulleen. Kuva: Katariina Rannaste

Moni asukas kokee tällä hetkellä, että kunta on jättänyt ottamatta huomioon palautteita.

– Vuonna 2021 Sääksjärven kaavan tiimoilta järjestetty yleisötilaisuus ei ollut aito vuoropuhelua. Kaikki mitä ihmiset kaavoittajalle sanoivat, palautuivat kuin pingispallo takaisin. Monelle on epäselvää, onko heidän palautteitaan huomioitu vai laitettu mappi-ö:hön. Asukkaat on sivuutettu, Pirkko Harsia kokee.

– Monella on epätoivoinen ja epätietoinen olo. Silloin on toimittu väärin, jos kuntalainen ei tiedä, mitä hän voi tehdä, Harsia lataa.

– Maankäytön suunnittelua pitäisi lähteä tekemään yhdessä ihmisten kanssa. Nyt meille vain sanotaan, ylhäältä sanellaan, että tällainen tästä tulee, hän puuskahtaa.

Kunta on strategiassaan tuonut esiin asukas- ja luontomyönteisyyden. Yhdeksi strategiseksi painopisteeksi on kirjattu, että kunta ymmärtää lähiluonnon merkityksen. Se kirjaus ei Pirkko Harsian mielestä nyt toteudu.

– Kunnan päätösten toivoisi nojaavan strategiaan, hän sanoo.

– Nyt käy mielessä, että pitäisikö äänestää jaloillaan, toteaa Marja Kuparinen, jonka talon vierestä on suunniteltu kulkemaan uusi tie.

Höytämössä voi nähdä mainoksia adressista, jonka Pirkko Harsia laati adressit.com-sivustolle. Siinä vedotaan, että Lehtivuoren alueen kaavoitus noin 1 500 asukkaan kaupunkipientalo- ja kerrostaloalueeksi keskeytetään, ja ettei alueen omaleimaista luontoa tuhota. Kuva: Katariina Rannaste
Asukkaat ihmettelevät, että Lempäälä on valmis rakentamaan infran kalliilla hankalaan maastoon. Kuva: Katariina Rannaste