Kalaistutukset on käynnistetty − alamittaiset taimenet on päästettävä takaisin veteen

Isoja velvoitetaimenia menossa Pyhäjärveen. 4-vuotiaiden kalojen vaellushalukkuus on merkintätutkimusten perusteella vähäisempää, ja ne pysyvät paremmin istutusvesistössä. Menneinä vuosikymmeninä käytetyt 2-vuotiaat istukkaat vaelsivat nopeasti Kokemäenjokea pitkin Selkämeren alueelle. Kuva: Ismo Kolari.

 

Kevään ensimmäiset kalaistutukset on tehty Pirkanmaalla huhti-toukokuun taitteessa. Kalanviljelylaitoksella kasvatettuja istukkaita on vapautettu muun muassa Pyhäjärveen.

Keskimäärin noin 35 cm pituiset ja puolikiloiset kolmevuotiaat taimenet kasvavat nopeasti. Nopeakasvuisimmat taimenet saavuttavat 50 sentin alamitan jo loppuvuoteen mennessä. Parin kasvukauden jälkeen istukkaat ovat jo parin, kolmen kilon kokoluokassa.

Järvitaimenistutukset ovat onnistuneet viime vuosina hyvin. Kalastajalla on kohtuulliset mahdollisuudet saada siiman päähän 3‒4-kiloinen, hyvänä päivänä suurempikin taimen. Ympäröivän vesistön ravintotilanne vaikuttaa kasvuvauhtiin.

 

Kalaistutuksia tehdään Tampereen lähivesiin osakaskuntien, kalatalousalueiden ja Tampereen kaupungin kustantamana sekä velvoitevaroin. Pyhäjärvellä velvoiteistukkaina käytetään nelivuotiaita, keskipituudeltaan noin 40-senttisiä järvitaimenia.

Järvitaimen on siian ohella arvoltaan alueen merkittävin istukaslaji. Järvitaimenistutuksilla ylläpidetään kalastettavia kantoja, sillä lajin luontainen lisääntyminen Pirkanmaan vesissä on hyvin heikkoa. Rasvaevälliset taimenet ovatkin kokonaan rauhoitettuja.

Rasvaeväleikatun järvitaimenen alin pyyntimitta on 50 senttiä. Kalastajien on vapautettava alamittaiset kalat välittömästi takaisin vesistöön. Jos istukas tarttuu kiinni vieheeseen, sitä on käsiteltävä hellävaraisesti, jotta kala pääsee hyväkuntoisena jatkamaan kasvuaan. Lohikalojen kalastuksessa vieheistä kannattaa karsia ylimääräiset koukut pois.

 

Kalastusmääräysten noudattamista valvotaan kauden aikana Pirkanmaan vesillä. Kalastajien on oltava selvillä kalastusta koskevista määräyksistä ja hankkia tarvittavat kalastusluvat sekä valtion kalastonhoitomaksu, mikäli ikä sitä edellyttää.

Kalastuslain mukaan kalastaja, joka rikkoo pyyntimittoja koskevia määräyksiä tai kalastaa kokonaan rauhoitettuja lajeja ja ottaa saaliikseen kielletyn kalan, on tuomittava menettämään valtiolle kalan arvo. Rauhoitetun rasvaevällisen järvitaimenen saaliksi ottaminen sisävesillä leveyspiirin 67° eteläpuolella voi maksaa kalastajalle 2 440 euroa. Rasvaeväleikatun taimenen suojeluarvo on 260 euroa.