Ahtiala

Päiväretki Vesilahden luontoon: Rämsöö

Tilaajille

  Vuorisjärvi. Rämsööntien ja Suonolantien kulmauksessa sijaitsee Vuorisjärvi, jonka nimi historiantutkijan mukaan saattaa tarkoittaa vanhaa järveä. Järvi se ei ole ollut enää pitkään aikaan, vaan muuttunut umpeenkasvun myötä suoksi. Monen Vesilahden järven tapaan sen pintaa on laskettu peltoalan lisäämiseksi. Avovettä ei ole lukuun ottamatta keskiosan kuljuja ja lampareita. Noin 30  hehtaarin kokoinen suo on reunoiltaan…

Uudentalon tila ja muita erikoisuuksia

Kovin moni lempääläläinen on vieraillut virkistäytymässä Helsingintien takana, Kyynäröjärven ja Iso-Kausjärven välisellä kannaksella sijaitsevalla Uudentalon tilalla. Tilan yli satavuotias päärakennus on yhdistysten ja yksityishenkilöiden suosima vierailu- ja kokouspaikka. Tila on kunnan omistama ja viime vuodet Lempäälän seudun matkailuyhdistys ry:n isännöimä. Uunituore kyläkirja Lempäälän koilliset kylät palauttaa mieliin, että koivuidylli päätyi kunnalle konkurssihuutokaupasta. Tiettömän taipaleen takana…

Ahtialan päiväkoti saa jatkaa

Vesilahden kunnanvaltuusto päätti 25. toukokuuta säilyttää Ahtialan päiväkodin Rämsöössä. Päiväkodista käytiin tiukka äänestys, jossa Pertti Uusi-Erkkilän (kesk.) ehdotus päiväkodin jatkosta ja toiminnan arvioinnista kolmannen sektorin mukana ollessa voitti äänin 12-11. Äänestyksessä annettiin kaksi tyhjää ääntä. Äänestystä edelsi aktiivinen keskustelu. – Päiväkodin lakkautus on epäreilua rämsööläisiä kohtaan, eikä se anna hyvää signaalia siitä, että kannattaisiko Rämsööseen…

Ahtialan päiväkodin lakkautus valtuustolle

Vesilahden kunnanhallitus esittää Rämsöössä toimivan Ahtialan päiväkodin lakkauttamista. Päiväkodin jatkoa esittivät Marko Lounasranta (sd.) ja Pertti Uusi-Erkkilä (kesk.). Vastaesityksiä ei kuitenkaan kannatettu, joten seuraavaksi lakkautusasiaa käsittelee kunnanvaltuusto. Lakkauttamista perustellaan säästösyillä. Päiväkodin sulkemisella tavoitellaan noin 75 000 euron suuruisia vuosittaisia säästöjä henkilöstökuluissa ja 20 000 euron säästöjä ruoka- ja puhtaanapitokuluissa. Talouden tasapainottamisohjelman mukaan päiväkotien toiminta halutaan keskittää…

Kuinka käy Ahtialan päiväkodin?

Ei mene Vesilahdella taloudellisesti hyvin – mutta ei myöskään niin huonosti, että Ahtialan päiväkoti kannattaisi lakkauttaa. Tätä mieltä oli selvä enemmistö rämsööläisistä vanhemmista ja alueen asukkaista, kun päiväkodilla järjestettiin keskiviikkona keskustelu- ja infotilaisuus päiväkodin toiminnan jatkosta. Paikalla oli kyläläisten lisäksi kunnan edustajia ja viranhaltijoita. Vesilahden toukokuussa hyväksymässä kunnan talouden tasapainottamisohjelmassa on päätetty, että Ahtialan päiväkodin…

Ahtialassa ei vastusteta lämpölaitosta eikä kotimaista energiaa!

Antti Salo syytti (L-VS 28.5.) Ahtialan kyläyhdistyksen hallitusta vastuuttomuudesta ja kaiken vastustamisesta koskien hakelämpövoimalaitoksen rakentamista Ahtialaan. Salo väitti myös, ettei kyläyhdistyksen hallituksella ole vaihtoehtoista ratkaisua asiaan. Vastustamme laitoksen sijoituspaikkaa! Vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen sijoituspaikaksi kuuluu hankkeen hakijalle ja suunnittelijoille, ei kyläläisille. Lähiympäristöstä huolta kantaen otamme kyllä asiaan kantaa. Tähän meillä on täysi oikeus, riippumatta siitä millaiset…

Lämpövoimalan sijoituspaikka on se huolenaihe

Antti Salo syytti kirjoituksessaan, L-VS 28. toukokuuta, että minä ja Ahtialan kyläyhdistyksen hallitus vastustaisimme kaikkea, kun olemme esittäneet mielipiteemme Lempäälän Lämmön suunnittelemasta lämpövoimalasta ja sen sijoituksesta. En käsitä väitettä, että vastustamme kaikkea. Varmaan Antti Salokin myöntää, ett äkenellä tahansa on oikeus olla huolissaan omasta asuinympäristöstään ja asuinviihtyvyydestään. Kotimaisen uusiutuvan energian käyttö on erittäin positiivinen asia….

Jos ruoka ja energia loppuvat, tuho on edessä

Suomen energian käytöstä vain kolmannes on kotimaista. Siksi energiaomavaraisuutta on kaikin tavoin lisättävä. Näin saamme tuottavaa työtä ihmisille ja eurot pysyvät Suomessa. Kasvillisuus on uusiutuva energian lähde eikä lisää hiilidioksidipäästöjä. Puuta emme käytä lähellekään metsien vuotuista lisäkasvua vaan ylimääräinen kasvu lahoaa. Paikalliset uusiutuvalla bioenergialla toimivat laitokset ovat tervetulleita yrityksiä kautta Suomen. Ahtialan kyläyhdistyksen hallitus sekä…

Lämpöä ja läheisyyttä

Kuokkala-Hakkari-Herralan kaavaluonnoksia on kaksi. Ensimmäisessä Lempäälän Energian uusi tuotantolaitos on merkitty Herralaan, toisessa Ahtialatien itäpuolelle Turuntien varteen. Uusi laitos nostaisi tuotettavan lämpöenergian määrän 60:een gigawattituntiin nykyisestä Sääksjärvellä tuotetusta 20:stä. Luonnonsuojelusyistä Herralan suunnitelma on siirtynyt taka-alalle, ja nyt selvitetään mitä edellytyksiä hankkeen toteuttamiseen on B-vaihtoehdon mukaisesti. Lempäälän Lämpö on kutsunut Ahtialan asukkaat mukaan suunnitteluun. Esiin on…