tehostettu palveluasuminen

Viekää tuhkatkin pesästä

Kirjautuneille

Moni kuntalainen seuraa mitä tehostetun palveluasumisen maksuasioissa lopulta tapahtuu. Hyvinvointilautakunta on 19.4. hylännyt omaisten ja seniorineuvoston tekemän oikaisuvaatimuksen. Se merkitsee sitä, että Himmin asuntojen neliövuokraksi jää 21, 45€ neliö ja siihen kuuluu sähkö ja vesi. Eli 20,5 neliön asunnosta, missä ei ole omaa keittiötä, keittomahdollisuutta, ei parveketta eikä erillistä makuutilaa, vuokraksi tulee 440 €. Neliöhintaan…

Lautakunta: Himminkodon neliövuokra ei ole liian korkea

Kirjautuneille

Lempäälän hyvinvointilautakunnan päätöksellä Himminkodon tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuihin liittyvästä päätöksestä tehty oikaisuvaatimus hylätään. Kuuden henkilön jättämä oikaisuvaatimus kohdistui lautakunnan 14.3. tekemään päätökseen palvelumaksuista. Oikaisun jättäneet perustelivat vaatimustaan muun muassa sillä, että asunnon neliövuokra, 21,45 euroa neliöltä, on liian korkea, koska Himmin huone ei ole normaali vuokrayksiö, jossa ei ole keittiötä tai keittomahdollisuutta, eikä parveketta. Maksujen kohtuullistamispykälää…

Omaisille jäi selostamatta tehostetun palveluasumisen merkitys

Kirjautuneille

Tehostettuun palveluasumiseen siirtymisen päätösprosessi on ollut kaksiosainen. Ensiksi päätettiin siirtymisestä ko. asumiseen noin puoli vuotta sitten ja toisella kertaa päätettiin maksuasioista. On väärin vastata, että asiat on tehty yhteistyössä seniorineuvoston ja omaisten kanssa. Minulla ainakin on yhteistyöstä sitten erilainen käsitys. Tehostettuun palveluasumiseen siirtymispäätöstä tehtäessä ei seniorineuvostolta pyydetty lausuntoa tai kannanottoa. Seniorineuvosto yhdessä eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajien kanssa…

Tehostettu palveluasuminen – mitä kummaa

Parikymmentä vuotta sitten esitin silloisena vanhustyön johtajana silloiselle sosiaali- ja terveysjohtajalle, että Himmin asunnoista tehtäisiin vuokra-asuntoja, missä asukas voisi ostaa itselleen ympärivuorokautisen palvelun ja ne tukipalvelut joita hän tarvitsee. Tavoitteena oli puolustaa ihmisen oman elämisen jatkumista laitoshoitoon tulemisesta huolimatta. Mutta ajatus oli silloin utopiaa ja haudattiin. Tänä päivänä kunnissa on siirrytty laitoshoidosta/ vanhainkotihoidosta tehostetun palvelun…

Tehostettu palveluasuminen valtakunnallinen tavoite

Nimimerkki Sivusta seurannut tarttui tärkeään asiaan sillä tehostetun palveluasumisen käsite ei ole ollenkaan selvä ja sisältää siksi juuri niitä vaaroja, joita hän kirjoituksessaan ansiokkaasti kuvaa, eli uudistus pahimmillaan voi jäädä pelkäksi nimileikiksi, mikä jo näkyy kirjoittajan saamasta henkilöstön vastauksesta. Näin ei saa käydä. Tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen ei ole vain Tampereen hanke, se on valtakunnallisestikin tavoitteeksi…