Maastokäynnit Inventoijat tutkivat Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaavan laajennusalueella

Tutkijoita saattaa näkyä pihapiirissä

Arkeologi Kirsi Luoto ja rakennustutkija Jari Heiskanen näkyvät kevään ja alkukesän aikana maastossa osayleiskaavan laajennusalueella. Kuva: Erkki Koivisto

Arkeologi Kirsi Luoto ja rakennustutkija Jari Heiskanen näkyvät kevään ja alkukesän aikana maastossa osayleiskaavan laajennusalueella. Kuva: Erkki Koivisto

 

Huomio Kuokkalan, Hakkarin tai Herralan alueen asukas. Jos näet kevään tai alkukesän aikana pihapiiriin lähistöllä kutsumattomia kulkijoita, he voivat ihan hyvin olla asiallisella asialla. Lempäälän Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaavan laajennusalueen rakennusperintöä ja muinaisjäännöksiä siellä inventoidaan.

Alueen rakennusinventointityö liittyy Lempäälän keskustan kehittämishankkeeseen ja työ on tilattu filosofian maisteri, rakennustutkija Jari Heiskaselta. Muinaisjäännösselvitystä tekee filosofian maisteri, arkeologi Kirsi Luoto.

Kuokkalaan ja Harakkalaan sekä Tuulialaan ja Moisionaukealle ulottuva osayleiskaavan laajennusalue on kooltaan noin 300 hehtaaria ja alueella asuu noin 800 asukasta.

Arkeologiin voi
olla yhteydessä

Kenttätöissä tutkija käy jokaisella tutkittavalla tontilla, tarkistaa ja täydentää tietoja rakennuksista ja pihapiiristä. Kohteita myös valokuvataan. Jos asukas on inventointia tehtäessä paikalla, häntä voidaan mahdollisuuksien mukaan haastatella.

Alue on laaja ja kiinteistökanta runsas. Kun asutun ympäristön ominaispiirteet inventointiin piirtävä Jari Heiskanen keväällä kiersi koko inventoitavan laajennusalueen, häneltä kului siihen aikaa kolme työpäivää.

Kirsi Luoto toteaa, että jo ennalta alueelta on tiedossa kaksi kiinteää muinaisjäännöstä, vanha Kuokkalan kylä ja vanha Moision kylä pohjoisessa sekä Hiidentien linjaus. Luoto sanoo ottavansa mielellään vastaan kiinteistön omistajien ja asukkaiden antamia vinkkejä mahdollista muinaismuistoista puhelinnumerossa 045- 859 8848.

– Edellinen inventointi Lempäälässä on tehty 1980-luvulla. Nyt on hyvä aika tarkentaa ja päivittää sitä.

– Yritän aina ottaa ennakkoon maanomistajaan yhteyttä paikoissa, joissa joudun jalkautumaan pitkäksi aikaa, hän huomauttaa.

Lempäälässä on vuonna 2006 valmistunut koko kuntaa koskeva Lempäälän kulttuuriympäristöohjelma, jota käytetään tutkimuksen pohjana. Nyt tehtävän inventoinnin tarkoituksena on tarkentaa ja päivittää aiemmin luotua kuvaa laajennusalueen rakennusperinnöstä ja kulttuurihistoriasta.

Maisemallinen merkitys
on kulttuurihistoriaa

29inventointi2

Kirsi Luoto ja Jari Heiskanen valmistelemassa alueen inventointia. Kuva: Erkki Koivisto

Inventointityön tarkoituksena on eritellä kaava-alueen ku

lttuurihistorialliset ominaispiirteet, jotka on otettava huomioon osayleiskaavoituksessa. Valmistelussa kuullaan Pirkanmaan maakuntamuseota.

– Säännösten mukaan on keskeistä sovittaa uudisrakennus olemassa olevaan rakennuskantaan sekä vaalia rakennustaidetta ja taajamakuvaa. Purkamiseen vaadittavan luvan edellytyksenä on, ettei toimenpide merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä, eikä haittaa kaavoituksen toteutumista, toteaa Lempäälän kunnasta suunnittelutyötä ohjaava projektipäällikkö Marita Palokoski.

Osayleiskaava-alueelta pyritään hahmottamaan erityisen edustavia tai hyvin säilyneitä aluekokonaisuuksia ja rakennuksia sekä muinaisjäännöksiä. Rakennetun ympäristön hahmottamiseksi jokaisesta alueesta, kohteesta ja rakennuksesta tutkitaan rakennushistorialliset ja historialliset arvot sekä ympäristö-, maisema- ja taajamakuvalliset arvot. Kulttuurihistoriallisilla arvoilla tarkoitetaan mm. yksittäisten rakennusten ja niiden ympäristöjen historiallista kertovuutta, rakennustaiteellisia, rakennusperinteisiä ja rakennusteknisiä arvoja ja maisemallista merkitystä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?