Kelhon koululla toimiva johtokunta

Katson aiheelliseksi vastata Riitta Mäkisen haasteeseen (L-VS 17.12.), koska kannatan johtokuntien olemassaoloa. Mielestäni on tärkeää, että koulun asioista on päättämässä lähellä koulun arkea oleva kunnan virallinen toimielin.

On totta, että monesti päätökset ovat muodollisia ja menevät aivan esittelijän esityksen mukaisesti.  Kuitenkin johtokuntatyöryhmän tuotua uutena elementtinä työskentelyyn mm. opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman lähetekeskustelun, ovat johtokunnan jäsenet päässeet tuomaan oman mielipiteensä seuraavan lukuvuoden valmisteluun.  Kelhon koulussa näin on tapahtunut, ja opettajat ovat jatkovalmistelussa huomioineet johtokunnan mielipiteen. Joskus ajatus on edennyt toteutukseen asti. Joskus se on siirretty myöhemmäksi tai päätetty olla ottamatta huomioon. Syksyllä johtokunta on sitten itse saanut siunata opettajien viimeistelemän ehdotuksen. Asioita, joissa johtokunta on lausunut mielipiteensä tai esittänyt toiveen, ovat mm. koulun juhlat, retket, iltakoulut, vierailijat koulussa, vierailut koulun ulkopuolella, rakennuksen kunnossapito, piha- alue ja järjestyssäännöt.

Hyvänä asiana pidän myös johtokunnan tiedottajan roolia. Hän kirjoittaa virallista pöytäkirjaa laajemman selostuksen kokouksesta ja se lähetetään Wilmassa tiedoksi kaikille vanhemmille.

Koulussamme toimii myös aktiivinen vanhempainyhdistys. Suurin osa johtokunnan jäsenistä toimii myös siinä, mutta ehkä hieman eri roolissa. Itse olen johtokunnan kokouksissa asioiden virallisena esittelijänä.

Vanhempainyhdistyksessä olen rivijäsenenä ja joskus hieman asiantuntijan roolissa.

Koulumme molemmat vanhemmista kootut toimielimet ovat jo useiden puheenjohtajakausien aikana tukeneet hienosti koulun toimintaa ja niin tälläkin hetkellä. Kiitos siitä puheenjohtajille ja jäsenille. Toivon sekä johtokunnalle että vanhempainyhdistykselle jatkoa ja innokkuutta omissa tehtävissään.

Tärkeintä on kuitenkin hyvä yhteistyö koulun henkilökunnan ja vanhempien välillä suoraan ja eri yhteistyöelimien kautta.

Hyvää kevätlukukautta 2015 toivottaen.

 

Sami Vigren

Kelhon koulun rehtori

Kommentointi on suljettu.