Murskalle toinen, turvallisempi reitti Asemakylässä

Olen seurannut ympäristöjaoston kautta Karhumäen murskaamohankkeen vaiheita. Istun kokouksissa kunnanhallituksen edustajana. Asia on todella kimurantti ja mieltä painava.

Ongelmana asiassa on raskaiden maa-aineksien kuljettaminen läpi tiiviin asuinalueen: tie kapea ja kiinni tonteissa niin, että kevyenliikenteen väylää on miltei mahdotonta rakentaa. Kapealla tiellä tapahtuu asukkaiden kaikkinainen kulkeminen ja kun maa-aineskuljetukset eli raskaat kuorma-autot  aikanaan toteuttavat ajourakkaansa samaa väylää käyttäen; ihmishengenvaara on todellinen.

Ongelmana ympäristöjaostossa on ollut se, että ympäristö ja maa-aineslupia myönnettäessä ei liikenteen aiheuttamia uhkakuvia oteta käsittelyyn eli laki ei tunne vaarallisen liikenteen aiheuttamien riskien huomioimista lausunnoissa. Kädet päätöksentekijöillä ovat siis sidotut.

Kuitenkin koska nyt todella on kyse vakavasta asiasta, siihen pitäisi voida jotenkin puuttua huomioiden sen, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus on vaatinut turvallisuusasioiden selvittämistä ja ratkaisemista lupapäätöksen käsittelyn yhteydessä. Nyt on tartuttava tähän oljenkorteen!

Olen miettinyt myös sitä; mikä instanssi voi tehdä päätöksen murskan kuljettamisen kieltämisestä Kylmäkorventien läpi? Toinenkin suunta kuitenkin käsittääkseni on olemassa!

Puhumme lähidemokratiasta; kyseisen asian kohdalla sitä on toteutettu raskaimman tavan kautta: valituksin.

Kuka kunnassa ottaa kuljetusreittipäätöksestä vastuun?

 

Maikki Hämäläinen-Ylikahri

Yksi kommentti

  1. lahtinen jarkko

    Kunnan ympäristöjaosto olisi voinut asettua Pirkanmaan Ely-keskuksen kannalle asiassa ja päättää, että hankkeessa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, mutta päättivät myöntää luvan murskaamolle. Hallinto-oikeus kumosi Ely-keskuksen päätöksen arviointimenettelystä vaikka se oli lain mukaisesti ja hyvin kattavasti perusteltu. Samalla hallinto-oikeus velvoitti päätöksentekijän selvittämään ja ratkaisemaan turvallisuusasiat lupapäätöksen yhteydessä. Näin ei tehty. Sitten lupapäätöksestä tehtyihin valituksiin liittyen ympäristöjaosto antoi lausuntonsa ja hallinto-oikeus vielä erikseen pyysi huomioimaan kyseiset turvallisuusasiat lausunnossaan. Näin ei tehty. Kyllä kunnan ympäristöviranomaisen olisi pitänyt päätöksissään ja lausunnoissaan selkeästi kertoa ja tuoda nämä valtavat turvallisuusriskit tietoon ja ja se on myös päätöksentekijän velvollisuus. Fakta on kuitenkin se , ettei kyseistä murskaamohanketta voida toteuttaa näiden valtavien turvallisuusriskien takia. Lahtinen Jarkko

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?