Murskalle toinen, turvallisempi reitti Asemakylässä

Olen seurannut ympäristöjaoston kautta Karhumäen murskaamohankkeen vaiheita. Istun kokouksissa kunnanhallituksen edustajana. Asia on todella kimurantti ja mieltä painava.

Ongelmana asiassa on raskaiden maa-aineksien kuljettaminen läpi tiiviin asuinalueen: tie kapea ja kiinni tonteissa niin, että kevyenliikenteen väylää on miltei mahdotonta rakentaa. Kapealla tiellä tapahtuu asukkaiden kaikkinainen kulkeminen ja kun maa-aineskuljetukset eli raskaat kuorma-autot  aikanaan toteuttavat ajourakkaansa samaa väylää käyttäen; ihmishengenvaara on todellinen.

Ongelmana ympäristöjaostossa on ollut se, että ympäristö ja maa-aineslupia myönnettäessä ei liikenteen aiheuttamia uhkakuvia oteta käsittelyyn eli laki ei tunne vaarallisen liikenteen aiheuttamien riskien huomioimista lausunnoissa. Kädet päätöksentekijöillä ovat siis sidotut.

Kuitenkin koska nyt todella on kyse vakavasta asiasta, siihen pitäisi voida jotenkin puuttua huomioiden sen, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus on vaatinut turvallisuusasioiden selvittämistä ja ratkaisemista lupapäätöksen käsittelyn yhteydessä. Nyt on tartuttava tähän oljenkorteen!

Olen miettinyt myös sitä; mikä instanssi voi tehdä päätöksen murskan kuljettamisen kieltämisestä Kylmäkorventien läpi? Toinenkin suunta kuitenkin käsittääkseni on olemassa!

Puhumme lähidemokratiasta; kyseisen asian kohdalla sitä on toteutettu raskaimman tavan kautta: valituksin.

Kuka kunnassa ottaa kuljetusreittipäätöksestä vastuun?

 

Maikki Hämäläinen-Ylikahri

Kommentointi on suljettu.