Liikenne lähinnä herättää turvattomuutta

Valaistusta lisäämällä moni liikenteen vaaranpaikaksi koettu liittymä tai mutka saataisiin kuntalaisille mukavammaksi kulkea. Kuva: Erkki Koivisto

”Vaaralliset risteykset ja mutkat.”

”Lumikasat näköesteenä.”

”Suojatien, kevyenliikenteenväylän ja katuvalojen puuttuminen.”

”Liian korkeat ajonopeudet, raskas liikenne.”

Pääsääntöisesti lempääläläiset kokevat asuinkuntansa turvalliseksi paikaksi elää. Yhtä selkeää vaaranpaikkaa ei tuloksissa käy ilmi. Turvattomimmaksi koetaan liikenne. Kuntalaisille esitettyyn väittämään ”Arkiympäristössäni liikkuminen on turvallista” runsas 80 prosenttia vastaajista on asiantilaan tyytyväisiä.

Turvattomuuden tunnetta herättää vastausten mukaan liikenteen vaaranpaikkojen lisäksi jotkut paikat etenkin iltaisin:

– Tällä alueella (Lempäälän  keskusta) on muutamia baareja, joiden alueella ei ole mukava liikkua iltaisin.

– Viikonloppuisin ja iltaisin en mielelläni kulje alueella (Sääksjärven keskusta) yksin.

– Epämiellyttävä ja epämääräinen (vanhan S-marketin ympäristö).

Turvattomuutta herättävät myös virtaavat vesistöt kevättalvisin:

– Kantalempääläiset tuntevat, mutta uudisasukkaat ovat vaaroista tietämättömiä.

 

Lempäälän kunnan lähipalveluvaliokunta järjesti Lempäälän turvallisuustilannetta kartoittavan tilaisuuden Ehtookodon juhlasalissa 22. maaliskuuta. Vapaamuotoisen keskustelun tavoitteena oli löytää keinoja, joilla kuntalaisten oman arjen ja ympäristön turvallisuutta voitaisiin entisestään parantaa.

Tilaisuuteen osallistui joukko kuntalaisia ja viranhaltijoita. Lähipalveluvaliokunnan jäsenten lisäksi tilaisuuteen oli kutsuttu vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto.

Ryhmätyöosuuden alussa lähipalveluvaliokunnan sihteeri Laura Humppi esitteli ”Turvallinen Lempäälä” -kyselyssä esille nousseita havaintoja. Kyselyyn tehtiin 6.–19. maaliskuuta ja siihen saatiin yhteensä 219 vastausta ja 335 merkintää kartalla. Kysymyksillä haettiin vastauksia, mistä koostuvat eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien lempääläläisten turvallisuuden tunne ja kokemus siitä, mikä tekee arjesta ja ympäristöstä turvallisen sekä miten voidaan parantaa turvallisuutta Lempäälässä.

Lempäälää pidettiin sekä kyselyn että työpajan perusteella hyvin turvallisena paikkana elää ja olla. Niin turvattomiksi kuin turvallisiksikin koettuja paikkoja merkittiin kartalle kautta koko nauhataajaman.

Turvallisimmaksi lempääläläiset kokivat oman kodin, oman lähiympäristön, luonnon ja ulkoilualueet sekä erilaiset rakennukset ja niiden ympäristön sekä erilaiset yhteisöllisyyttä luovat asiat.

Havainnot huumeidenkäytöstä sekä ”epämääräisistä porukoista” herättävät turvattomuuden kokemuksia

Lääkkeeksi turvattomuuteen nähtiin tiedottamisen lisääminen ja yhteisöllisyyden parantaminen. Parannusehdotuksia annettiin lukuisia:

– Asuinalueita pitää sekoittaa, etteivät ne slummiutuisi.

– Koulujen saattoliikenteen ohjeita noudatettava. Nopeusrajoituksia noudatettava.

– Oleskelutiloja, joissa eri-ikäiset voivat kohdata.

– Ketään ei saa jättää yksin.

– Sydäniskureita kunnan tiloihin.

– Talviliikkujille kartta vesistöistä.

 

– Tilaisuudessa ja kyselyssä esille tulleita asioita käydään läpi erity esille nostettujen asioiden osalta. Tulokset käsitellään myös kunnan hyvinvointiryhmässä, sanoo sivistysjohtaja Nina Lehtinen.

Kunnan lähipalveluvaliokunnan seuraava tilaisuus järjestetään 25. lokakuuta. Siihen toivotaan kuntalaisten ajatuksia ja toiveita.

Kommentointi on suljettu.