Luottamushenkilöiden esteellisyyttä valvotaan

Katariina Rannaste kirjoitti kolumnin Lempäälän-Vesilahden Sanomiin (julkaistu LVS-verkkosivuilla 10.8.2018) kuntapuolen sidonnaisuuksista. Sidonnaisuusrekisteri on tullut uutena, pakottavana lainsäädäntönä kuntalakiin 1.6.2018 alkaen. Sidonnaisuusrekisteriä ylläpitää tarkastuslautakunta ja kaikki lain edellyttämät luottamushenkilöt sekä viranhaltijat ovat velvollisia ilmoittamaan itse sidonnaisuutensa, joilla voi olla merkitystä päätöksentekoon.

Ilmoittaa tarvitsee kuntalain 84 § mukaisesti sidonnaisuudet johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Lain sanamuoto on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen.

Kaikkia tietoja ei tarvitse luetella, esimerkiksi omakotitalon omistus ei ole sellainen merkittävä tieto, joka kunnallispäättäjän tulisi ilmoittaa. On vaikea arvioida, mikä on esimerkiksi sellaista merkittävää varallisuutta, joka tulisi ilmoittaa. Kun ilmoituksen piiriin kuuluu tiedot, joilla voi olla merkitystä päätöksenteossa, merkittävää varallisuutta voi olla esimerkiksi kunnan alueella kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistukset. Arvio on tehtävä tapauskohtaisesti.

Sidonnaisuusrekisterin tarkoitus ei kuitenkaan ole ohjata yksittäistapauksessa luottamushenkilön tai viranhaltijan esteellisyyden arvioimista, eikä se olisi mahdollistakaan. Esteellisyyden arvioinnissa luottamushenkilö ja viranhaltija ovat ensi sijassa itse vastuussa siitä, että yksittäistapauksessa esteellisyyttä ei ole. Esteellisyydestä säädetään hallintolain 27 – 30 §:ssä.

Esteellisyyksien ja sidonnaisuuksien avoin käsittely on kunnallisen päätöksenteon ja demokratian kannalta tärkeää. Kun lautakuntien kokoukset eivät lähtökohtaisesti ole avoimia, esteellisyyden kanssa on oltava todella tarkkana. Näin pääasiassa onkin, sillä luottamushenkilöille on järjestetty koulutukset esteellisyydestä. Tarvittaessa epävarmassa asiassa esteellisen henkilön on parempi jättäytyä asian käsittelyn ulkopuolelle. Viime kädessä myös toimielimen puheenjohtaja kykenee valvomaan esteellisyyksiä, jos tapauksessa on epäselvyyttä.

 

Totti Hämäläinen

kunnanvaltuutettu, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Kommentointi on suljettu.