Osa kunnan hallintorakennuksista ei täytä lähellekään esteettömyyden vaatimuksia – Siksi onkin tärkeää, että uudisrakennukset suunnitellaan esteettömiksi

Kiitos Hannu Salonpäälle esteettömyyden tärkeyden esille nostamisesta kolumnissaan (LVS 29.7.). Asiasta ei koskaan puhuta liikaa. Nykyisin voimassa oleva lainsäädäntö velvoittaa esteettömyyden toteuttamiseen kun suunnitellaan uusia rakennus- ja kulkuväylähankkeita. Lempäälän kunnan keskustassa on useita kohteita, joihin ei esteettömästi pääse, esimerkiksi monet porrasrakenteet kaipaisivat korjausta.

Lempäälän vammaisneuvosto on laatinut, Esteetön Lempäälä -raportin, jossa on kartoitettuna suurin osa keskusta-alueenkin esteettömyyshaasteista sekä ehdotettu suosituksia niiden korjaamiseksi. Suosituksia on esitetty sekä kunnan että yksityisten tahojen omistamiin kiinteistöihin. Kyseistä asiakirjaa vammaisneuvosto on päivittänyt muutaman vuoden välein. Neuvosto on myös järjestänyt keskustelutilaisuuksia, joissa esteettömyyden edistäminen ja ongelmakohtien korjaaminen on ollut esillä.

Kolumnissa mainittu esteettömyys äänestyspaikolla on asia, joka ei ole riittävästi korjaantunut. Siitäkin vammaisneuvosto on viestittänyt, mutta asia ei ole edennyt. Toki esteettömiäkin ennakkoäänestyspaikkoja on tarjolla, mutta ei kuntakeskuksessa.

Valitettavasti Lempäälän kunnan hallintorakennuksista osa ei täytä lähellekään esteettömyyden vaatimuksia, koska toiminta on vuosikymmeniä vanhoissa rakennuksissa. Siksi onkin tärkeää, että uudisrakennukset suunnitellaan esteettömiksi ottaen huomioon sekä aisti- että liikkumisvammaiset ihmiset. Valmistuessaan Lempäälä-talo poistaa useita esteettömyys- ja saavutettavuusongelmia.

Erilaisten kannanottojen ja keskustelutilaisuuksien lisäksi vammaisneuvosto on jakanut esteettömyystekopalkintoa vuodesta 2000 alkaen. Palkitsemisen tavoitteena on tuoda positiivisten esimerkkien kautta esille esteettömyyden, yhdenvertaisten mahdollisuuksien sekä osallisuuden tärkeyttä ja myös motivoida eri toimijoita edellä mainittujen asioiden edistämiseen.

Vammaisneuvosto ottaa mielellään vastaan vinkkejä asukkaiden kokemista ongelmakohdista, jotka luovat esteitä asuin- ja toimintaympäristöissä ja kunnassa tarjolla olevissa sähköisissä palveluissa.

 

Lempäälän Vammaisneuvosto

 

Lue myös:

Esteettömyys hyödyttää kaikkia

Uusi vammaisneuvosto nimetty Lempäälään