Muovit kierrätykseen, ainoastaan sekajätteet energiaksi

Kuva: Katariina Rannaste

Markku Koskinen kysyi muovinkeräyksen järkevyydestä. Kaikella lajittelulla on tärkeä päämäärä – saada materiaalit takaisin kiertoon. Kerätyt pakkausjätteet (mm. muovit)  toimitamme tuottajayhteisöjen terminaaleihin, joista ne jatkavat matkaansa eri käsittelylaitoksiin.

Pääosa Suomen muovipakkauksista käsitellään Riihimäellä Fortumin muovijalostamossa. Kaikkea muovia käsittelylaitoksissakaan ei pystytä hyödyntämään materiaalina, vaan osa päätyy energiaksi. Tilanne kuitenkin paranee, kun käsittelylaitokset kehittyvät ja uusiomuovin raaka-ainemarkkinat saadaan toimimaan vauhdikkaammin. Mekaanisen kierrätyksen lisäksi myös muovien kemiallista kierrätystä kehitetään. Muovi on Suomessa vielä uusi tulokas kierrätettävien joukossa ja kehitysaskeleet vaativat hieman aikaa.

Kierrätyksen ja ympäristön kannalta tärkeää on myös kerätyn muovin laatu, kierrätykseen kelpaavat puhtaat muovipakkaukset. Jos puhdistukseen tarvitaan lämmintä vettä ja pesuaineita, ympäristön kannalta voi olla parempi laittaa pakkaus sekajätteeseen. Ainoastaan sekajätteet hyödynnetään Tammervoimassa energiaksi, ei muita lajiteltuja jätteitä. Edellisessä kirjoituksessa lähinnä vastattiin huoleen siitä, että mikään muovi ei jätehuollossa päädy kaatopaikoille eikä meriin.

Ympäristön kannalta tärkeintä on vähentää jätettä, sen jälkeen kierrättää materiaalina ja vasta lopuksi tulee energiahyödyntäminen.

Koskinen toi kirjoituksessa myös toisen tärkeän huomion. Tyhjiä jäteastioita ei ole ympäristön kannalta järkevää käydä tyhjentämässä. Jokainen voi omilla lajittelutottumuksillaan saada astiat täyteen kierrätettävää materiaalia, ja jos näyttää, että astiat jäävät puolityhjiksi, Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelun kanssa voi sopia jäteastialle harvemman tyhjennysrytmin. Jätehuoltomääräysten mukaan muovipakkausten keräyksen pisin tyhjennysväli on 8 viikkoa.

Jokainen lajittelija tekee siis tärkeän ympäristötyön. Nyt kun lajitteluastioita tulee lisää kouluille ja kiinteistöille, niiden parasta käyttöä on ahkera käyttö. Silloin saamme materiaalit kiertoon ja tyhjiä jäteastioita ei tarvitse käydä tyhjentämässä.

Oikein hyvää lajittelukesää kaikille lukijoille!

Paula Pokkinen
tiedottaja
Pirkanmaan Jätehuolto Oy