Lapsiystävällinen hyvinvointialue järjestää palvelut ajoissa ja tukee koko perhettä

Vuoden 2023 alusta kaikki kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet kuntien vastuulta hyvinvointialueen hoidettavaksi. Näin käy myös perheiden palveluille. Kun vie lapsensa terveystarkastukseen neuvolaan, saa apua perheen haastavaan tilanteeseen perheneuvolasta tai käytännön apua kotiisi kuormittavan lapsiperhearjen tueksi. Enää ei asioida kotikunnan, vaan uuden hyvinvointialueen kanssa.

Meidän on tärkeä rakentaa lapsiystävällinen hyvinvointialue, jossa edistetään johdonmukaisesti lapsen oikeuksien toteutumista ja parannetaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten asemaa. Palvelut on tärkeä saada vaivattomasti yhden luukun periaatteella, matalalla kynnyksellä ja ajoissa. Perhe on nähtävä kokonaisuutena ja yhteistyötä eri tahojen välillä vahvistettava.

Perheitä pitää tiedottaa palveluista ja kannustaa hakemaan apua aina tarvittaessa. Painopisteen pitää olla ennaltaehkäisevissä, hyvinvointia lisäävissä matalan kynnyksen peruspalveluissa. Palveluissa on huomioitava perheiden erilaiset tarpeet, ja räätälöitävä tuki sen mukaisesti. Paras tapa varmistaa lapsen hyvä arki on tukea koko perheen hyvinvointia.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut on koottava sote-keskusten alaisiin perhekeskuksiin. Tukea on oltava saatavilla matalalla kynnyksellä niin lapsen kehitykseen ja terveyteen liittyvissä asioissa kuin vaikkapa parisuhteen haasteissa. Järjestöjen ja seurakuntien työtä on viisasta hyödyntää laajasti osana perhekeskusten toimintaa.

Neuvolan on pysyttävä lähipalveluna ja lapsiperheille on tarjottava katkeamaton tuki neuvolasta aina opiskelijahuoltoon saakka. THL:n asiantuntijoiden mukaan perheet hyötyvät eniten, kun he asioivat saman terveydenhoitajan vastaanotolla sekä äitiys- että lastenneuvolassa. Tämä antaa myös parhaat edellytykset varhaiseen tuentarpeen huomaamiseen.

Käytännöllinen tuki arjessa on usein iso apu vanhempien jaksamiseen. Lapsiperheiden kotipalvelun kynnys onkin tarpeen pitää matalana. Jokaisessa perheessä voi olla tilanteita, jolloin arkeen tarvitaan tukea.

Avun hakemisen hetkeen on usein kuljettu jo pitkä tie. Siksi jokaiseen avunpyyntöön on vastattava ja suhtauduttava vakavasti. Erityistä tukea tarvitsevat lapset on huomioitava palvelujen suunnittelussa ja räätälöitävä tuki perheen tarpeiden mukaan. Kriisiapu on turvattava koko perheelle kaikissa perhetilanteissa.

 

Piia Nurmela

kunnanvaltuutettu Lempäälässä (KD), aluevaaliehdokas

Kommentointi on suljettu.