Eduskunta säätää lait

Näissä vaaleissa valitaan, ketkä täällä istuvat. Eduskunnan täysistuntosali, eduskuntatalon pyöreä sali, jossa täysistunnot pidetään. Kuva: Hanne Salonen / eduskunta

 

Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eduskunta on siten Suomen ylin valtioelin.

Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa yhtäläinen äänioikeus.

 

Eduskunta valitsee maalle valtioneuvoston eli hallituksen pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää tähän tehtävään. Presidentti nimittää muut hallituksen jäsenet eli ministerit pääministeriksi valitun ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäsenten on nautittava eduskunnan luottamusta.

Eduskunnan keskeinen tehtävä on lakien säätäminen. Lain säätäminen tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä tai kansanedustajan lakialoitteella taikka vähintään 50 000 äänioikeutetun Suomen kansalaisen tekemällä kansalaisaloitteella. Lakiesitykset käsitellään ensin eduskunnan valionkunnissa, joihin kuuluvat kansanedustajat kuulevat asiantuntijoita, sekä sitten täysistunnossa, johon kaikki kansanedustajat voivat osallistua.

Eduskunta päättää kalenterivuodeksi kerrallaan valtion talousarvion. Eduskunta myös valvoo valtion taloudenhoitoa ja talousarvion noudattamista. Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa.

 

Eduskunnalla on toimivaltaa myös kansainvälisissä asioissa. Eduskunta hyväksyy Suomen kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälistenvelvoitteiden voimaansaattamisesta perustuslain mukaisesti. Eduskunta osallistuu myös Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun.

Lisää tietoa eduskunnasta: www.eduskunta.fi ja eduskuntavaaleista: www.vaalit.fi.

 

Vaalipäivän äänestys sunnuntaina 2.4.

Äänestyspaikat ovat auki vaalipäivänä sunnuntaina 2. huhtikuuta kello 9–20. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan, joka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa.

Itse äänioikeusilmoitusta ei tarvita äänestyksessä, mutta äänestyspaikalle on ehdottomasti otettava mukaan poliisin myöntämä henkilökortti tai passi taikka ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja henkilöllisyyden todentamista varten. Henkilöllisyystodistys esitetään vaalivirkailijalle, joka antaa äänestyslipun.

Äänestyskopissa on kynä ja kopin seinällä olevasta ehdokaslistojen yhdistelmästä voi tarkistaa ehdokkaan numeron.

Äänestäjän on merkittävä äänestyslippuun ehdokkaansa numero niin selvästi, ettei voi syntyä epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta hän tarkoittaa.