Pirha epäonnistui ulostulossaan suunnitelmistaan

Lempäälän terveysasema luokiteltiin alustavasti virheellisesti huonokuntoiseksi palveluverkkoselvityksessä. Kuva: Seppo Kummala

Pirkanmaan kunnissa heräsi suuri huoli, kun Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha julkisti suunnitelmiaan tulevasta palveluverkosta. Samaan aikaan kun Pirha järjestää kuntalaisille kuulemistilaisuuksia mahdollisesti karsittavista vuodeosastoista ja palvelupisteistä, alustavat arviot kiinteistöjen kuntoluokituksista osoittautuivat virheellisiksi.

Aamulehden selvityksen mukaan alkuperäisessä aineistossa ”Pirkanmaan 40 terveysasemasta 15 oli luokiteltu välttävässä tai heikossa kunnossa olevaksi.” Mukana oli myös Lempäälän pääterveysasema ja Kuljun terveysasema. Myöhemmässä tarkastelulta näin huonokuntoisiksi arvioitiin enää yhdeksän.

Esimerkiksi Lempäälän terveysasema nosti kuntoisuusluokkaansa punaisesta välttävästä parhaaseen vihreään. Lakkautusuhan alla oleva Kuljun terveysasema säilyi punaisessa luokassa, johon lopulta jäi yhdeksän kiinteistöä 15:stä. Vesilahden terveysasema on myös uhanalainen, mutta lakkautuspelko ei perustu kiinteistön kuntoon.

On luonnollista, että selvitykset tarkentuvat matkan varrella. Kovin suurta luottamusta ei kuitenkaan herätä se, että lakkautuslistoja laaditaan keskeneräisen materiaalin perusteella. Herää kysymys, onko tausta-aineistona käytetty tarkoitushakuisia selvityksiä.

Päätöksiä lopullisesta palveluverkosta ei ole tehty. Siksi on hyvä, että julkinen keskustelu aiheesta on käynnistynyt. Keskustelu on kuitenkin vaikeaa, jos kunnat kokevat, ettei heitä ole kuultu ennen esitysten tekoa. Esityksillä on vahva ohjaava vaikutus.

Kuntalaisten kannattaa osallistua mahdollisuuksien mukaan kuulemistilaisuuksiin. Esimerkiksi Vesilahden kunta järjestää bussikuljetuksen lähimpään kuulemistilaisuuteen Akaaseen nopeimmille. Näissä tilaisuuksissa Pirhalla on kova paine näyttää, että suunnitelmilla tavoitellaan aidosti toimivaa palveluverkkoa. Puutteellisiin selvityksiin perustuvat esitykset vesittävät luottamusta.