Veronpyöristys äänestytti Vesilahdessa

Vt. kunnanjohtaja Susanna Hokkanen ja valtuuston puheenjohtaja Ari Arvela (kesk.) vetivät valtuuston kokousta. Kuvakaappaus kunnanvaltuuston kokousstriimistä

Vesilahden kunnanvaltuusto päätti pyöristää tuloveroprosenttinsa alaspäin. Ensi vuonna kunnan tuloveroprosentti on 9,3.

Ensi vuotta valmistellut virkamiesjohto esitti jo kunnanhallitukselle, että nykyinen veroprosentti 9,36 pyöristettäisiin 9,4:ään. Kunnanhallitus äänesti alaspäin pyöristämisen puolesta ja esitti sitä myös kunnanvaltuustolle.

Aino-Riikka Simula (kesk.) esitti, että talouteen varautuminen ei anna perusteita pyöristää veroprosenttia alaspäin ja esitti, että veroprosentiksi tulisi 9,4. Tapani Pietilä (kok.) puolusti esitettyä matalampaa veroprosenttia todeten, ettei talous kaadu tähän pyöristykseen, mutta alaspäin pyöristäminen antaisi kuntalaisille pienen myönteisen signaalin. Samaa mieltä oli myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Kristiina Pispala (kok.) joka piti korottavaa pyöristystä huonona signaalina kuntaan muuttoa harkitseville.

Marko Lounasranta (sd.) kannatti Simulan esitystä ja perusteli sitä sillä, ettei korotus olisi merkittävän suuri ylöspäin pyöristettäessäkään, mutta olisi oikea signaali jolla kunta varautuu tuleviin investointeihin ja kuluihin.

Äänestyksessä selvä enemmistö pysyi pohjaesityksen kannalla ja kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 määrättiin 9,3 prosenttia äänin 16–4. Paikalla oli 20 valtuutettua tai varajäsentä 21:stä.

Kiinteistöveroista ei tarvinnut äänestää, ne menivät esityksen mukaisesti. Vakituisen asumisen kiinteistöveroksi tuli 0,55, yleiseksi sekä yleishyödyllisten rakennusten kiinteistöveroksi 1,25 ja muiden 1,40 prosenttia. Rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosenttia korotettiin 2,00:sta 3,00:aan, millä pyritään kannustamaan rakentamattomien rakennuspaikkojen omistajia joko rakentamaan tonteille tai myymään ne rakentamista aikoville. Korotuksella ei ole kunnalle suurta taloudellista merkitystä, sen arvioidaan tuovan noin 2 500 euron lisätulot nykyiseen verrattuna.

 

Artikkelia muutettu, korjattu muiden kiinteistöjen veroprosentti.