Punaportin kaavamuutos hyväksyttiin: uutta asutusta Kuljuun

Uutta asutusta suunnitteilla Kuljuun. Punaportin alueen kokoojakatuja ovat Rauhalantie, Lammintaustantie ja Peräkorventie. Kuva: Lempäälän kunta

Kaavamuutos on tuomassa uutta asutusta Kuljun Rauhalantien varteen. Lempäälän kunnanhallitus hyväksyi Punaportin kaavamuutoksen 13. marraskuuta.

Muutos lisää alueen asukasmäärää noin 250 henkilöllä. Alueelle tulee 37 erillispientalon tonttia sekä kolme rivitalotonttia, joiden pinta-ala on noin yksi hehtaari.

Kunnan kaavoitusohjelman mukaan rakentaminen ajoittuisi vuodelle 2025, mutta ajankohta tarkentuu suunnittelun edetessä.

 

Alueen asukkaat olivat kaavamuutoksen luonnosvaiheessa antamissaan palautteissa huolissaan muun muassa asuinympäristön muuttumisesta, viheralueiden vähenemisestä ja rakentamisen vaikutuksista hule-vesien ohjautumiseen. Luontoselvityksessä alueella havaittiin pienialaisia tihkupintoja.

Kunnan kaavoitus toteaa vastineissaan, että viheralueita jää kaava-alueelle ja että asukasmäärän kasvattaminen suunnittelualueella on linjassa Lempäälän strategisen yleiskaavan kanssa. Kuljun aluetta kehitetään erityisesti asumisen ja päivittäispalveluiden keskittymänä. Asemakylässä on potentiaalinen rautatieseisakkeen sijainti.

Lempäälän kunnan viranomaislautakunnan mukaan alueella on tehty riittävät luontoselvitykset ja hulevesien hallinnan yleissuunnitelma ja sen mukaiset hulevesien hallinnan tarpeet on huomioitu hyvin asemakaavassa.

 

Alue on pääasiassa rakentamatonta metsätalousmaata, jota on avohakattu viimeisen 10–15 vuoden aikana. Lempäälän kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueesta.

Rakentamisen yhteydessä Rauhalantien katualuetta levennetään, sillä tien länsireunaan on tarkoitus tehdä erillinen kevyen liikenteen väylä. Kun kaava tulee lainvoimaiseksi, tehdään kaava-alueelle katusuunnitelma.

 

Lue myös:

Punaportin alue tuo Kuljuun noin 250 uutta asukasta