Pohdintaa Lempäälän sopeutusohjelmasta

Kansanedustaja ja aluevaltuutettu Veijo Niemi (ps.). Kuva: Seppo Kummala

Aluevaltuutettuna ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajana tuon tämän kertaisessa kirjoitusvuorossani esille pääkohdin 24. huhtikuuta valtuustoon käsittelyyn tulevia sopeutusohjelma esityksiä. Ohjelma koostuu 8. huhtikuuta kunnanhallituksessa olleesta suunnitelmasta vuosille 2024–2026. Kunnanhallitus esittää valtuustolle 32 eri sopeutustoimen käyttöönottoa, jotta kunnan talouden alijäämäisyyskehitys saadaan katkaistua.

Ohjelmaesitys koostuu 2,62 miljoonan vuosittaisista säästöistä ja 550 000 euron lisätulonlähteistä. Kunnanhallitus oli varsin yksimielinen monista sopeutustoimista, ja äänestys käytiin vain kotihoidontuen kuntalisäpilotista, valtakunnallisen perusopetuksen tuntijaon ulkopuolisista tunneista sekä Palvelukäytävän aukioloajoista.

Esityksenä on että kotihoidontuen kuntalisäpilottia jatketaan myös kauden 2024–2025 jälkeen, mutta pienemmällä summalla. Summat tulevat tarkentumaan valtuuston käsittelyn yhteydessä. Suurimpia kunnanhallituksen esityksen talousvaikutuksia saadaan esimerkiksi eläköitymisten kautta avautuvien vakanssien kriittisellä tarkastuksella, kiinteistö- ja toimitilaohjelman mukaisilla kiinteistöjen myymisillä. Muita merkittäviä sopeutustoimia ovat esimerkiksi tonttihintojen maltillinen nostaminen ja kotihoidontuen kuntalisän alentaminen.

Seuraavaksi nostan esille muutamia mielestäni merkittäviä ohjelmaan vaikuttavia yksittäisiä kohtia. Aiemmin mainitsin jokaisen avautuvan vakanssin kriittisen arvioinnin. Lisäksi kannustetaan työntekijöitä vapaaehtoisiin palkattomiin vapaisiin, sekä pyritään vähentämään ulkoisia ostopalveluita. Mainitsin myös tonttihintojen maltillisen nostamisen noin viidellä prosentilla. Myös kiinteistö- ja toimitilaohjelmista saamme suuren säästön kun vuosina 2024–2026 myytävistä kohteista säästetään ylläpitokustannuksia myynnin kautta.

Yhtenä merkittävänä säästökohteena esitetään Palvelubussi-toiminnan uudelleenarviointia siten, että palvelutasoa muutetaan esimerkiksi yhdistämällä reittejä ja harventamalla liikennöintiväliä ja päiviä. Myös luottamushenkilöt tulevat osallistumaan säästötalkoisiin, kun palkkiosääntöä muutetaan siten, että kokouspalkkioita alennetaan ja pyritään pitämään osa kokouksista etäkokouksina.

Tähän pyritään myös aluevaltuustossa kun osa kokouksista pidetään etänä, ja oma puolueeni onkin jo päättänyt, että emme vastaanota demokratiarahaa tänä vuonna.

Varmasti jokainen onkin jo saanut informaatiota eri alustojen kautta noin kolmen miljardin euron valtakunnallisista säästöistä.

Veijo Niemi

kansanedustaja ja aluevaltuutettu (ps.)