Lempäälän suurin äänestysalue halutaan jakaa kahdeksi

Kuokkalan äänestysaluejako kulkisi ratalinjaa halkaisten nykyisen äänestysalueen läntiseen ja itäiseen osaan. Radan läntinernosa jatkaisi äänestysalueena 002 Kuokkala. Itäisen äänestysalueen nimeksi esitetään 008 Kuivaspää. Kuva: Lempäälän kunta

 

Lempäälän keskusvaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että nykyinen Kuokkalan äänestysalue jaetaan kahteen äänestysalueeseen vuoden 2025 alusta.

Nykyinen ja siis vielä 2024 Europarlamenttivaaleissa voimassa oleva Kuokkalan äänestysalue jaettaisiin läntiseen ja itäiseen osaan ratalinjan mukaisesti.

Lempäälässä äänioikeutetut on nykyisellään jaettu seitsemään äänestysalueeseen. Ne ovat 001 Kulju, 002 Kuokkala, 003 Lempoisten pohjoinen, 004 Lempoisten eteläinen, 005 Nurmi-Säijä, 006 Sääksjärven läntinen ja 007 Sääksjärven itäinen.

Keskusvaalilautakunnan esitys toisi valtiollisiin vaaleihin Lempäälään uuden äänestysalueen, 008 Kuivaspään.

 

Nykyinen Kuokkalan äänestysalue on Lempäälän suurin. Alkuvuodesta 2024 toimitetuissa presidentinvaaleissa Lempäälässä oli 18 142 äänioikeutettua.  Heistä 4 042 eli 22,3 prosenttia kuului Kuokkalan äänestysalueeseen.

Seuraavaksi suurimmat äänestysalueet Lempäälässä ovat Lempoisten pohjoinen 3 696 (22,3 %), Kulju 3 370 (18,6 %), Lempoisten eteläinen 2 995 (16,5 %), Sääksjärven itäinen 1 724 (9,5 %), Sääksjärven läntinen 1 520 (8,4 %) ja Nurmi-Säijä 795 (4,4 %).

Nyt Kuokkalan alueen koko asukasmäärä on noin 5 800. Heistä 3 200 asuu radan länsipuolella ja 2 600 radan itäpuolella.

Asukasmäärä on arvioiden mukaan kasvamassa Kuokkalan äänestysalueella niin, että radan itä- ja länsipuolinen alue voivat olla hyvinkin tasoissa noin 10 vuoden aikajänteellä.

 

Kuokkalassa radan itäpuolen suurimpina kasvualueina ovat lähivuosina Saikan asuntomessualue, Lohikallion alueen rakentuminen ja Marjamäen eteläosan kaava-alue. Saikan asuntomessualueen ennakoidaan tuovan 350 ja Lohikallion 415 asukasta. Ennakoitu kasvu koko Marjamäen eteläosan kaava-alueella on noin 3 850 henkilöä. Koko kaava-alue ei kuulu Kuokkalan äänestysalueeseen. Alueella sui vuonna 2022 noin 150 henkilöä.

Suurimpina kasvualueina Kuokkalassa radan länsipuolella ovat Pappilan alue, Humalamäen alue ja Mäkiniemen alue. Pappilan alueen ennakoitu kasvu on 275, Humalamäen 504 ja Mäkiniemen 70 asukasta.

Tällä hetkellä ne kunnan äänioikeutetut, joita ei ole merkitty väestötietojärjestelmässä  minkään  kiinteistön kohdalla, kuuluvat äänestysalueeseen 004 Lempoisten eteläinen.

 

Äänioikeutetut presidentinvaaleissa 2024 äänestysalueittain

 

Lukumäärä     %

001 Kulju                                                 3 370              18,6

002 Kuokkala                                         4 042              22,3

003 Lempoisten pohjoinen                  3 696              20,4

004 Lempoisten eteläinen                    2 995              16,5

005 Nurmi-Säijä                                        795                4,4

006 Sääksjärven läntinen                       1 520              8,4

007 Sääksjärven itäinen                          1 724              9,5