palveluseteli

Palveluseteli tehostettuun palveluasumiseen Lempäälässä

Tilaajille

Lempäälässä siirrytään vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen järjestämisessä palvelusetelin käyttöön huhtikuun 2019 alusta lukien. Lempäälän kunnan hyvinvointilautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti vanhuspalveluiden tehostettu palveluasuminen järjestetään tulosidonnaisella palvelusetelillä, jonka arvo on korkeintaan 102 euroa vuorokaudessa. Tulosidonnaisen palvelusetelin arvo riippuu asiakkaan tuloista. Tällä hetkellä vanhusten tehostetut asumispalvelut tuotetaan sekä kunnan omana tuotantona että ostopalveluna. Tehostettua palveluasumista järjestetään kunnan omana tuotantona…

Ideaparkiin on avautumassa 90-paikkainen yksityinen päiväkoti

Tilaajille

Lempäälän Ideaparkiin on avautumassa yksityinen päiväkoti. Norlandia Päiväkodit aikoo avata noin 90-paikkaisen elämyspäiväkodin kauppakeskuksen toiseen kerrokseen. Toiminta on tarkoitus käynnistää 7. tammikuuta edellyttäen, että kunta hyväksyy yksikön palvelusetelituottajaksi. Sivistyslautakunta käsittelee asiaa 18. joulukuuta. – Päiväkotiin on jo tullut parikymmentä hakemusta. Päiväkoti ei lähde vielä täysillä liikkeelle ja on arvioitu, että aluksi ryhmiä voisi olla kahdesta…

Henkilökohtaista apua palvelusetelimallilla

Tilaajille

Lempäälässä otetaan käyttöön palveluseteli henkilökohtaisen avun järjestämiseen vaikeavammaisille. Hyvinvointilautakunta päätti 16. kesäkuuta, että palvelusetelimalli otetaan käyttöön tammikuussa 2019. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön avustamista kotona ja kodin ulkopuolella. Henkilökohtainen apu on Lempäälässä tällä hetkellä järjestetty joko työnantajamallilla, jossa asiakas toimii henkilökohtaisen avustajan työnantajana, tai ostopalveluna tai omana tuotantona. Palvelusetelin avulla asiakas valitsee itse mieleisensä palveluntuottajan…

Vanhuspalveluissa jaksohoitopaikkojen määrää on vähennetty

Tilaajille

Palvelusetelin käyttöä kirjallisen omaishoidon sopimuksen tehneiden omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseen (3pv/kk ) suunnitellaan vanhuspalveluissa. Tämä on hyvä lisä palveluvalikossa. Kolmen päivän vapaa kuukaudessa on vaatimaton tuki sitovaa ja raskasta työtä tekeville omaishoitajille, mutta on kuitenkin etuus verrattuna heihin, joilla ei  omaishoidon sopimusta ole. Heidän määränsä on suurempi kuin sopimuksen piirissä olevien. Seniorineuvosto antaessaan asiasta lausuntoa, on…

Palveluseteliä pilotoidaan päivähoidossa

Lempäälän kunnanvaltuusto päätti 16. joulukuuta pilotoida palvelusetelin käyttöä varhaiskasvatuksessa yhden päiväkodin osalta. Palveluseteli on ennestään kunnassa käytössä sosiaali- ja terveyspalveluiden kotipalveluissa ja erikoissairaanhoidossa. Yksityiseen päiväkotiin myönnetyn palvelusetelin arvo on seudulla keskimäärin 600 euroa kuukaudessa. Satapaikkaisen päiväkodin kokonaiskustannus on näin ollen vuosittain noin 720 000 euroa. Lisäksi kunta saa vuokratuloja. Uuden kunnallisen päiväkodin investointikulut olisivat noin…

Kosola eri mieltä palvelusetelistä

Lempäälän kunnan kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Satu Kosola (vas.) jätti eriävän mielipiteen lautakunnan 17. maaliskuuta äänestyksittä tekemään päätökseen, jossa lautakunta antoi valmisteluohjeita yksityisestä päivähoidosta ja sen palvelusetelin käytännön toteutuksesta siten, että palveluseteli olisi käytössä vuoden 2016 alusta lähtien. – En halua olla osallisena avauksessa, joka käynnistää palvelusetelitoiminnan kunnassamme. Mielestäni peruspalvelujen tuottamisen pitää olla edelleen kunnan…

Palvelusetelin saa yhä useampi

Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt helpottaa siivouspalvelusetelin saamista. Siivouspalveluseteli myönnetään 1. syyskuuta lähtien 65 vuotta täyttäneille kuntalaisille, joiden toimintakyky on heikentynyt niin, että itsenäinen kotona asuminen tarvitsee tuekseen siivouspalvelun. Lisäksi siivouspalvelusetelin myöntämisessä noudatetaan tulorajoja. Palveluseteli voidaan myöntää, jos yhden henkilön talouden tulot alittavat 1 300 euroa kuukaudessa tai kahden henkilön talouden tulot alittavat 2…

Hyvinvointi saavutetaan harkiten

Lempäälän kunnan hyvinvointikertomus 2013–2016 on hyvä ja ansiokas lempääläisten  hyvinvoinnin kuvaaja.  Kunnanjohtajan perustama työryhmä on tehnyt laajan työn kokoamalla yhteen  tiiviin, suorastaan ”raskaan sarjan” raportin.  Kunnanvaltuusto tarvitsee työvälineitä tehdäkseen jotakin.  Hyvinvointikertomus palvelee informaation antajana. Jotta hyvinvointikertomus palvelisi hyvin, tarvitaan mielestäni  seuraavia parannuksia tuleviin kertomuksiin. Kertomuksen  pohjaviitteenä ja vertailutietona tulee olla kunnan ja seutukunnan strategioiden lisäksi…