Nyt satsataan nuorisotyöhön

Nuorisotyö3
Erkki Häkli ja Satu Sirén ovat tyytyväisiä nuorisotyöohjelman tähänastisiin tuloksiin.

Kotona ja koulussa on turvallista. Näin ajattelee yli 90 prosenttia Tampereen kaupunkiseudun yläkouluikäisistä nuorista.

Nuoret haluavat, että nuorisotyöstä tiedotettaisiin paremmin ja että nuorisotilat olisivat helpommin lähestyttäviä. Lisäksi puolet nuorista on sitä mieltä, että koulussa pitäisi olla nuorisotyöntekijä, jonka kanssa voisi jutella.

Tiedot ovat peräisin Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyöohjelmaan liittyvästä nuorisokyselystä.

Kyselyyn vastasivat yläkouluikäiset nuoret Kangasalalta, Lempäälästä, Nokialta, Orivedeltä, Pirkkalasta, Tampereelta, Vesilahdelta ja Ylöjärveltä. Heitä oli yhteensä noin 900 per vuosiluokka.

Päihteiden käyttö on nuorten keskuudessa suhteellisen vähäistä. Tupakointia harrastaa noin 10 prosenttia ja kannabista on kokeillut 4,3 prosenttia. 31 prosenttia tietää lähipiirissä jonkun, joka on kokeillut huumausaineita.

Vesilahden etsivä nuorisotyöntekijä Satu Sirén on ollut mukana laatimassa nuorisokyselyä. Hän painottaa, että vaikka luvut ovat pieniä, niihin täytyy aina suhtautua vakavasti.

Selvityksen tuloksia on saatavilla vasta seututasolla. Kuntakohtaisia analyysejä tehdään parhaillaan. Lempäälän ja Vesilahden tulosten tarkempaa tarkastelua on luvassa tämän lehden palstoilla lähikuukausina.

Kasvatus mukaan nuorisotyöhön

Lempäälän kunnan vapaa-aikajohtaja Erkki Häkli kertoo, että nuorisotyössä panostetaan koko ajan enemmän kasvatukselliseen puoleen. Kaikki tämä on osa laajaa seudullista nuorisotyöohjelmaa.

Kaikkialla, missä toimimme, olemme ensisijaisesti kasvattajia, Häkli sanoo.

Näin nuorisopalveluihin ei ole perinteisesti suhtauduttu. Nuorisopalveluja pidetään ennen kaikkea vapaa-ajan alueena, ei koulun jatkumona. Ne ovat palveluita, johin nuoret hakeutuvat itse, omasta tahdostaan.

Häklin mukaan tämä kaksijakoisuus tuo mukanaan omat haasteensa. Satu Sirén lisää, että nuorisotyön kenttää on jatkuvasti laajennettu, esimerkiksi etsivien nuorisotyöntekijöiden ja päihdevälistuksen muodossa.

Seudullisuus parantaa laatua

Seutuyhteistyön vahvistaminen on nykyajan ilmiö joka alalla. Myös nuorisotyössä  halutaan kulkea samaan suuntaan.

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat yhteistuumin luoneet raamit nuorisotyön kehittämiselle. Projektissa mukana ollut Häkli on tyytyväinen tähänastisiin tuloksiin.

Tampereen kaupunkiseudulla on pitkä perinne nuorisopalvelujen välisestä yhteistyöstä. Seudullinen nuorisotyöohjelma vie tämän yhteistyön pidemmälle ja syvemmälle, Häkli sanoo.

Seututasolla ohjelma antaa yhteiset pelisäännöt. Lisäksi yksittäisten kuntien onnistuneet ideat saadaan kaikkien seudun kuntien käyttöön.

– Nuoret kulkevat kaupunkiseudulla paljon ja käyttävät monen kunnan palveluita. Myös tämän vuoksi on tärkeää, että kaikkialla on samat raamit, toteaa Sirén.

Jatkosuunnitelma nuorisotyöohjelmaan on olemassa ja siihen on haettu rahoitusta ely-keskukselta.