Pirkkalantielle ensi kesänä kiertoliittymä

Pirkkalantie ja Tampereentie saa kauan odotetun kiertoliittymän ensi kesänä. Pirkanmaan ely-keskuksen ja kunnan yhteisrahoituksella rakennettava kiertoliittymä rakennetaan MAL-hankkeena.

MAL-hankkeet ovat valtion ja kuntien yhdessä toteutettavia kustannustehokkaita hankkeita. Näillä pienhköillä hankkeilla edistetään kulkutapajakauman muutosta ja pyritään parantamaan joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä.

Liikenneympyrän kustannuksiin on varattu yhteensä 600 000 euroa, josta puolet tulee ely-keskuksesta ja puolet kunnalta.

Lempäälään on suunnitteilla myös pysäköintitilaa autoille ja polkupyörille Sääksjärven eritasoliittymän läheisyyteen. Hanke menee aikataulullisesti vuoteen 2015. Lisäksi esiselvityksessä on nykyisten bussipysäkkien kehittäminen Lempäälässä.