”Kulttuurikeskus Ahtialanjärven rantaan”

Vesilahtelainen Veikko Viljanen piti kutsuttuna juhlapuheen entisen kulttuurialan oppilaitoksensa Tredun Lempäälän yksikön kevätjuhlassa 19. toukokuuta.

Hän tuli samalla paikalla toimineeseen Lempäälän Kotiteollisuuskouluun rehtoriksi jo vuonna 1974. Eläkkeelle hän jäi vuonna 2006 Pirkanmaan ammatillisia oppilaitoksia hallinnoiman kuntayhtymän johtajana.

Viljanen muistutti, että kun 1970- ja -80 -luvuilla puhuttiin keskiasteen uudistuksesta, niin ns. akateeminen ja ammatillinen sivistys törmäsivät keskinäiseen kädenvääntöön. Keskeinen keskustelu muodostui Viljasen mukaan siitä, missä määrin koululaitoksen tulisi palvella tuotantoelämää ja missä määrin sillä on itseisarvoisia ja kansallisia tavoitteita. Ongelma pyrittiin ratkaisemaan rakentamalla seinä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten väliin. Lukioita oli kehitettävä kansakuntaa valaisevana kouluna, ja ammatillisia oppilaitoksia oli kehitettävä yritysten tarpeisiin erilaisia ammatteja opettavina oppilaitoksina.

– Mutta selväähän tänä päivänä on, että hyvän ammattitaidon pohjaksi tarvitaan myös hyvää yleissivistystä. Uusi teknologia, uudet tekniset välineet, digitalisoituminen, laajentuvat kaikille elämänalueille ja edellyttävät nopeaa uusien asioiden oppimista sekä uutta eettisyyttä.

– Suurenkin tuotantolaitoksen toiminta rakentuu ikään kuin rinnakkaisista, yhteistyökykyisistä studioista tai ateljeista. Siis työporukoista, “tiimeistä”, jotka vastaavat omasta taloudellisesta tuotoksestaan, kuin yrittäjät ikään, ja joiden jäsenillä on korkealaatuinen ja laaja-alainen yleissivistys, ammattitaito sekä korkea ammattietiikka ja työmoraali. Yhdessä tekeminen ja yhdessä muiden avulla oppiminen on yhä tärkeämpää.

Viljanen painotti, että oppilaitosten vastuu oman toimintansa kehittäjänä korostuu.  Nimenomaan Tredun Lempäälän toimipisteelle se merkitse elähitulevaisuudessa suuria muutoksia, kun se tulee osaksi suurta Tredu-kampusta kiinteään yhteistyöhön lukion kanssa.

– Se merkitsee sitä, että olemassaolonne oikeutuksen te voitte turvata vain muodostamalla itsestänne jatkuvasti kehittyvän innovatiivisen tulosyksikön. Omaleimaisen kehittämiskeskuksen. Oppimiskeskuksen. Ahtialanjärven rannalla yhdessä lukion kanssa toimivan monipuolisen Kulttuurikeskuksen.

Viljanen totesi, että yhteiskuntamme on syvässä taloudellisessa ja henkisessäkin kriisissä. Meneillään on uuden hallituksen määrittelemänä jälleen rakenteellisia muutoksia, ja kaikista rajoittavista tekijöistä huolimatta tulisi kyetä kehittämään oppilaitoksia oppimisen tavoitteista tinkimättä.

– Tavoitteet tuntuvat ristiriitaisilta, kun toisaalta on säästettävä ja toisaalta kyettävä kehittämään opetuksen ja oppimisen laatua ja vielä oltava valmiina ottamaan vastaan kokonaan uusia haasteita. Silloin joudutaan punnitsemaan erilaisia arvoja.

Mutta ennen kaikkea opettajan suhde oppilaisiin on keskeisessä asemassa uteliaisuuden herättämisessä sekä viisauden ja moraalisten arvojen välittämisessä, Viljanen painotti.