Lähtisitkö asiakasraatiin?

– Vastaavaa ei Lempäälän terveyskeskussairaalassa ole aiemmin ollut, Maija Aho toteaa. Asiakasraadin perustaminen on Ahon sairaanhoitajaopintoihin liittyvä opinnäytetyö. Kuva: Katariina Rannaste
– Vastaavaa ei Lempäälän terveyskeskussairaalassa ole aiemmin ollut, Maija Aho toteaa. Asiakasraadin perustaminen on Ahon sairaanhoitajaopintoihin liittyvä opinnäytetyö. Kuva: Katariina Rannaste

Lempäälän terveyskeskussairaalaan on perusteilla asiakasraati. Terveyskeskussairaala, toisin sanoen entinen vuodeosasto kutsuu kuntalaisia osallistumaan palveluidensa kehittämiseen.

Raati aloittaa toimintansa tänä keväänä.

– Ensimmäistä asiakasraadin tapaamista on suunniteltu maaliskuun loppuun ja nyt haetaan osallistujia, kertoo raatia opinnäytetyönään perustava perushoitaja Maija Aho.

Raatiin mahtuu 10 jäsentä ja mukaan halutaan kirjava joukko täysi-ikäisiä naisia ja miehiä, joilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta terveyskeskussairaalasta.

– Raati on ideoimisfoorumi, vähän niin kuin ideariihi, osastonhoitaja Raija Nyström toteaa.

– Idea on entisen vt. hoitotyön johtaja Assi Viskarin ja raadin perustaminen liittyy kunnan lähidemokratiahankkeeseen, jonka tavoite on osallistaa kuntalaisia. Tämä on meidän tapamme ottaa kuntalaiset mukaan. Olemme avoimia ideoille, hän lisää.

Apulaisosastonhoitaja Heli Laurila kertoo raatia pilotoitavan osastolla, mutta vastaavaa voidaan kehittää muihinkin yksiköihin.

Raati luo itse toimintatapansa. Maija Ahon mukaan ensimmäisessä tapaamisessa osallistujille kerrotaan toiminnasta ja esitellään osastoa.

– Paikalla on tarkoitus olla eri ammattiryhmien edustajia, esimiehiä ja laitoshuoltajia. Samalla mietimme, kuka osastolta on koordinaattori ja kuka yhteyshenkilö ryhmässä.

Raati tulee kokoontumaan 2-3 kertaa vuodessa.

Aho, Nyström ja Laurila arvioivat, että osaston päivärytmi ja viriketoiminta saattavat nousta raadin kehityskohteiksi. Myös uudehkot tilat ja ruoka nousevat yleensä palautteissa esiin. Toisaalta keskustelu nostaa varmasti asioita, joita henkilökunta ei ole edes tullut ajatelleeksi.

– Emme tiedä minkälainen raadista ja minkälaista vuoropuhelua tulee, mutta toivomme uusia, hyviä ideoita, joita sitoudumme viemään eteenpäin, Raija Nyström toteaa.

– Jos mielenkiintoa ei ole eikä ketään tule, seuraavalla kerralla tehdään sitten jotain muuta. Yritetty ainakin on, ja toiminnalla täytyy olla läpinäkyvyyttä, Nyström lisää.

Asiakasraatiin ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen maija.aho@lempaala.fi. Tietoa raadista tulee terveyskeskuksen ilmoitustauluille sekä kunnan internet– ja Facebook-sivuille.