Lempäälä jakoi avustukset sosiaaliseen toimintaan

Lempäälän  kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jakaa järjestöille yhteensä 13 100 euroa yhteisö- ja kohdeavustuksina. Vuoden 2016 budjettiin oli tarkoitusta varten varattu 15 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää yhteisöavustuksina sosiaaliseen toimintaan yhteensä 9 600 euroa. Avustusta saivat Eläkeliiton Lempäälän  yhdistys 600 euroa, Lempäälän Eläkeläiset 600, Lempäälän Eläkkeensaajat 600, Lempäälän erityislasten perhekerho 500, Lempäälän Kansalliset Seniorit 600, Lempäälän seudun Valotuikut 400, Lempäälän Sotaveteraanit 600, Lempäälän-Vesilahden reumayhdistys 600, Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys 450, Pirkanmaan Lihastautiyhdistys 250, Pirkanmaan  Muistiyhdistyksen Lempäälän paikallisosasto 600, Pirkanmaan  Omaishoitajat PIONI 300, Pirkanmaan Vammaistyö 200, SPR:n Lempäälän osasto 1 200, SPR:n Sääksjärven osasto 400, Sääksjärven Mummon Kammari 550, Tampereen Kuuloyhdistys 400, Tampereen seudun Kaatuneitten Omaiset 200, Tampereen Seudun Näkövammaiset 250, Valkeakosken Seudun Kehitysvammaisten tuki 300.

Kohdeavustuksina lautakunta myönsi yhteensä 3 500 euroa. Avustusta saivat Eläkeliiton Lempäälän yhdistys 800 euroa, Lempäälän Eläkeläiset 800, Lempäälän Eläkkeensaajat 800, Lempäälän kansalliset seniorit 500, MLL:n Lasten ja nuorten puhelin- ja nettipalvelu 500 ja Tampereen Seudun Varhaiseläkeläiset 100.