Vesilahden kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen on saanut vahvan tuen

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Vesilahden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman vuosille 2018–2030. Hyväksymisen yhteydessä sovittiin, että kunnan hyvinvointiryhmä raportoi ohjelman etenemisestä kunnanhallitukselle vuosittain.

Ohjelma on osa kunnanvaltuuston aiemmin hyväksymää kuntastrategiaa. Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisellä tavoitellaan hyvinvoivaa ja elinvoimaista kuntaa. Kehittämisohjelmaan on kirjattu neljätoista toimenpidettä.

Vesilahden kunnan strategian mukaan kunnan roolina on muun muassa luoda hyvät edellytykset monipuoliseen liikuntaan. Kävelyä ja pyöräilyä halutaan lisätä erityisesti arkisena hyötyliikuntana työ- ja koulumatkoilla.

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma keskittyy neljään teemaan. Teemat ovat hyvinvointi ja terveys, koulumatkojen terveellisyys ja turvallisuus, kulttuuri ja matkailu sekä infra.

Tärkein teemoista on hyvinvointi ja terveys, koska kävely ja pyöräily ovat lähes kaikkien saavutettavissa olevia liikuntamuotoja. Lisäksi liikunnan hyödyt sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle ovat kiistattomat. Liikuntatutkimusten mukaan merkittävä osa suomalaisista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi, mikä aiheuttaa terveysongelmia ja sitä kautta kustannuksia.

Koulumatkojen terveellisyys ja turvallisuus on valittu teemaksi, koska vesilahtelaiset koululaiset kävelevät ja pyöräilevät koulumatkojaan vähemmän kuin muut Tampereen kaupunkiseudun koululaiset. Tämä selittyy osittain pitkillä etäisyyksillä, mutta lapset matkaavat myös hyvin lyhyitä matkoja henkilöauton kyydissä.

Koulumatkojen turvallisuuden parantaminen on tärkeä tavoite. Päämääränä on, että koulukuljetuksia ei jouduta myöntämään reittien vaarallisuuden vuoksi, vaan lyhyet koulumatkat olisivat käveltävissä tai pyöräiltävissä. Tämä edellyttää parannuksia liikennejärjestelyihin.

Vesilahden ainutlaatuinen kulttuuriympäristö ja kauniit maisemat tekevät kunnasta kiinnostavan pyöräilykohteen. Tavoitteena on houkutella pyörämatkailijoita Tampereen seudulta, muualta Suomesta ja kansainvälisesti. Kävely- ja pyöräilypakettien tuotteistamista ja yhteismarkkinointia on tarkoitus kehittää. Tampereen seudun Pyhäjärvireitti on herättänyt jo laajasti huomiota ympäri maata ja reitin kehittäminen erityisesti palveluiden osalta on tärkeää.

Kehittämisohjelmassa on listattu toimenpiteitä, joilla halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn ympäristöä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Ensimmäiset toimenpiteet on jo aloitettu. Esimerkiksi välillä Lempäälä–Vesilahti piennarta on jo levitetty ja koulujen lähiympäristöjen saattoliikenteen liikennejärjestelyiden parantamista on lähdetty selvittämään.

Vesilahden kunta sai Liikenneviraston tukea kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman laatimiseen. Hanke tukee Tampereen kaupunkiseudun tavoitetta, jonka mukaan Tampereen kaupunkiseutu on kestävän liikkumisen esimerkkialue Suomessa vuonna 2030.