Kunnan ei kannata tehdä kaikkea itse

Kuntien tuottamat palvelut omana työnä tai ostopalveluna nähdään usein ideologisena valintana ja yksityistämisenä. Asia ei suinkaan ole niin yksiselitteinen, vaan jokainen toiminto on mietittävä erikseen. Kunnan ei kannata tehdä kaikkea itse, mutta ulkoistettavat toiminnot on valittava taiten. Kunnalla on velvollisuus tuottaa tietyt palvelut ja siinä roolissa se myös vastaa tuotettujen palveluiden laadusta, vaikka ne tekisikin joku muu.

Tuore esimerkki onnistuneesta palvelutuotannon ulkoistamisesta on Vesilahden ateriapalvelut, jotka se on hankkinut tänä vuonna Pirkanmaan Voimialta. Aiemmin kouluruoka valmistettiin omana työnä. Jo lyhyessä ajassa uusi palvelu on osoittanut toimivuutensa. Suurempi organisaatio pystyy joustavammin tuottamaan monipuolisemmat ruokapalvelut kuin omana työnä. Bonuksena vielä ulkoistuksesta koituu merkittävät taloudelliset säästöt.

Lempäälä on myös hyödyntänyt ulkoistamista esimerkiksi ostamalla palkanlaskennan ja osan taloushallinnosta Sarastia Oy:ltä. Tämäkin on lähivuosien toimintoja.

Ratkaisevaa kuntien tuottamissa tai tilaamissa palveluissa on lopputulos. Kunnalla on säilyttävä riittävä harkintavalta palveluissa, vaikka ne hankittaisiin ulkopuoliselta tekijältä. Kunnan omana työnä tuotetuilla palveluilla on omat etunsa, kun viivan alle jäävä raha ei ole ainoa konsultti. Lopultakin tärkeintä on, että kunta osaa hankkia palveluita, joko omana työnä tai ostettuna. Hyvä isäntä pärjää yhtä lailla oman kuin naapurilta lainatun rengin kanssa.