Tuukka Liuha vastaa Teemu Hiltuselle Puskiaisten oikaisusta

Teemu Hiltunen esitti kirjoituksessaan (LVS 22.3.) tulkintoja LVS:n ja Pirkan opiston vaalipaneelin osallistujista ja omalla kohdallani vaalikonevastauksistakin. Olen vastannut Aamulehden ja Tamperelaisen vaalikoneessa annetuilla vaihtoehdoilla olevani jokseenkin eri mieltä Puskiaisten oikaisun toteuttamisesta ja merkityksestä tällä hetkellä. Olen myös selkeästi perustellut vastaustani sillä, että on olemassa vaihtoehtoja ja haitat alle jäävällä alueella ovat melko suuria sekä maanomistajille, että luonnolle.

LVS:n vaalipaneelissa aloitin puheenvuoroni aiheesta todeten suoraan: ”Pitäisikö Puskiaisten oikaisu rakentaa nyt, vastaus on ei.” Sen jälkeen kerroin avoimesti myös sen mahdollisista positiivisista vaikutuksista lähinnä kunnalle ja muista isoista hankkeista, joilla on siihen kosketuspintaa tulevina vuosikymmeninä.

Kuten paneelissa totesin, mahdollinen toteutuminen voisi tulla ajankohtaiseksi ehkä vuosikymmenen päästä. Lisäksi tulevaisuudessa ratkaista pitää järjestelyratapihakokonaisuus sekä oikorata Lempäälästä Pirkkalan kautta ynnä muuta. Näiden yhdessä mahdollistama ”sisämaan satama” on yksi esitetty osa vihreää siirtymää kohti rannikkosatamien logistiikan siirtoa raiteille. Tässä yhteydessä hahmottuu lopullisilta vaikutuksiltaan myös Puskiaisten oikaisu. Mikäli esimerkiksi oikorata tulee, tieväylän vaikutukset ovat erilaiset. Tärkeää on ratkaista miten haitat virkistykselle sekä luonnolle voidaan pitää siedettävinä, jos jokin toteutuu. Asukkaitten ja maaomistajien oikeudet pitäisi toki lainsäädännöllä yleisesti turvata nykyistä paremmin jo paljon aikaisemmin.

Suomelle tarvitaan selvä tiekartta kohti valtion talouden tasapainoa ja velkaantumisen loppua kahden vaalikauden aikana. Rajallinen raha ei riitä kunnolla nykyisiin väyliinkään. Pirkanmaalla on suuret tarpeet kaksikaistaisilla valtateillä 3 ja 9, muulla tieverkolla sekä pääradalla. Nämä ohittavat Puskiaisten oikaisun ja saavat metsäratana tunnetun tunnin junan miljardeineen näyttämään kummajaiselta. En ole miltään kannalta autoilun tai ajoneuvoliikenteen ideologinen vastustaja, mutta tiehankkeitakin pitää voida vertailla avoimesti ja kaikkia ei lopulta pidä toteuttaa.

Totesin paneelissa, että jyrkän punaisen näyttäminen olisi ollut stopin vaatimista kauas tulevaisuuteen tietämättä nyt kaikkia faktoja tai vaihtoehtoja. Jos oikaisu etenisi joskus, jäisi nähtäväksi missä muodossa ja millaisen kokonaisuuden osana. Pitkä kehityskaari voi tuoda paljon paremman vaihtoehdon sille. Siihenkin tarvitaan suunnittelua. Olisi liian helppoa julistaa paneelissa ehdotonta kantaa, josta todellinen päätösvastuu on eri tiedoin joskus myöhemmin. Otin asiaan kantaa avoimesti kysytyin vaihtoehdoin tässä ajassa ja kerroin mitä pitäisi huomioida jatkossa.

Hiltunen kiittää kirjoituksessaan selvästä vastustamisesta myös muun muassa Veijo Niemeä, joka juuri edeltävässä kunnanhallituksessa oli hyväksynyt oikaisulle nopeampaa rahoitusta vaativan lausunnon vastalauseitta. Myöskään muissa yhteyksissä ei oikaisuun liittyen jätettynä tahdo löytyä Lempäälän kunnan päätöksistä ylipäätään monia eriäviä mielipiteitä oikaisuun varautumisesta pitkältäkään ajalta.

Siitä olen Hiltusen kanssa samaa mieltä, että ”asukasluvun pakottaminen ylös” ja kaiken maankäytön perusteleminen vain väyläviraston lähijunaseisakevaatimuksilla on harhaanjohtavaa, mistä Puskiainen on vain yksi esimerkki. Tuoreen LVS:n paneelimme tallenne on kaikkien katsottavissa edelleen.

 

Tuukka Liuha (kesk.)

kansanedustajaehdokas

Lempäälä

Lue myös: Vaalipaneelissa erikoisia väitteitä Puskiaisten oikaisusta

Puskiaisten oikaisusta mittaa – Eduskuntavaalipaneeli Lempäälässä nyt tallenne katsottavissa

Kolmostien oikaisu huolestuttaa ympäristösyistä – vaihtoehdoksi ehdotettiin yliheittoväylää