Ahtialanjärvi mukana Freshabit-hankkeessa

Vanajavesikeskuksen koordinoimassa alueellisessa Freshabit-hankkeessa (2016-2022) toteu­tetaan lintuvesikunnostuksia, valuma-aluekunnostuksia, tutkimusta, mallinnustyötä, virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksien kehittämistä sekä alueen asukkaiden aktivointia ja muita vesienhoitotoimia ja elinympäristökunnostuksia laajassa yhteistyössä Natura2000-alueilla ja niiden lähiympäristössä. Esimerkiksi lintuvesikohteilla muun muassa tehdään linnuille pesimäsaarekkeita ja ehkäistään järvien umpeenkasvua niittämällä ja ruoppaamalla avovesialueita.

Valtakunnallisessa Metsähallituksen koordinoimassa Freshabit Life Ip-hankkeessa on mukana 30 kump­pania ja 8 aluetta eri puolilta Suomea. Valtakunnallisen hankkeen kokonaisbudjetti on 20 miljoonaa euroa ja se on osa EU:n Life-ohjelmaa.

Vanajaveden alueen kunnostuskohteet sijaitsevat Hämeessä ja Pirkanmaalla. Kohteita on yhteensä yhdeksän, joista suurin osa on lintuvesiä. Hankkeessa töitä tekevät Vanajavesikeskuksen lisäksi Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen Vanajaveden alueen kokonaisuutta rahoittavat EU:n ja edellä mainittujen lisäksi myös Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset.

Lempäälän Ahtialanjärvi on yksi Freshabit-hankkeen kohteista. Hankkeen ensimmäisenä vuonna pääpaino on kaikilla kohteilla ollut lajistoseurannoilla. Lokkisaari ry on tehnyt jo vuosikymmenten ajan muuttavien ja pesivien lintulajien pitkäaikaisseurantaa Ahtialanjärvellä. Tänä vuonna hankkeen toimesta järvellä on kartoitettu myös viitasammakoiden esiintyminen sekä uhanalaiset ja suojeltavat sudenkorento- ja putkilokasvilajit.

Kunnostustoimenpiteistä tärkeitä ovat muun muassa keinokarikkojen teko lintujen pesinnän turvaamiseksi. Karikoita varten kuljetetaan kiviä jäälle jo tulevana talvena, mikäli jäästä tulee riittävän kantavaa ja talviaikaisen maastoliikennekiellon muutos astuu voimaan. Muutosesityksessä haetaan lupaa kunnostussuunnitelman mukaisten töiden suorittamiseksi järvellä. Hankkeen aikana järven rantavyöhykkeeseen on tarkoitus ruopata allikoita, jotka hyödyttävät sekä lintuja että muitakin eläimiä, rikastuttaen esimerkiksi hyönteislajistoa.

Allikot myös monipuolistavat järvimaisemaa, jota rannan isosorsimokasvustot hallitsemattomina nopeasti yksipuolistaisivat. Lokkisaari ry on useamman vuoden ajan niittänyt rannan isosorsimokasvustoja. Työ on jatkuvaa ja sitä voidaan hankkeessa tukea. Kunnostushankkeissa hyvin tärkeää on jatkuvuus hankkeen jälkeen ja ylläpitotoimiin sitoutuneet ihmiset.

Freshabit-hankkeesta ja sen suunnitelluista toimista Ahtialanjärvellä järjestetään yleisötilaisuus keskiviikkona 16. marraskuuta klo 17.30 Lempäälän kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?