Talousvinkki: Miten parantaa yrityksen omavaraisuusastetta?

Omavaraisuusaste on yrityksen vakavaraisuuteen liittyvä tunnusluku, joka kertoo kuinka suuri osa yhtiön varallisuudesta on rahoitettu sen omalla pääomalla. Omavaraisuusaste mittaa myös yrityksen tappion sietokykyä. Mitä korkeampi yrityksen omavaraisuusaste on, sitä vakaammalla pohjalla sen liiketoiminta on, sitä paremmin sen kassa kestää yllättäviä suhdanteiden vaihteluita tai kuluja.

Miten parantaa yrityksen omavaraisuusastetta?

Korkeampi omavaraisuusaste ei ole itsessään tavoite, mutta sen parantamisella yritys on paremmin valmistautunut muutoksiin suhdanteissa ja äkillisiin menoihin. Tässä muutamia keinoja miten parantaa omavaraisuusastetta.

Voittojen sijoittaminen takaisin yritykseen:

Pitämällä voitot yrityksessä sen sijaan, että ne jaettaisiin osinkoina, kasvatetaan yrityksen omaa pääomaa.

Velkojen vähentäminen:

Yritys voi pyrkiä maksamaan pois velkojaan, mikä vähentää velkapääoman osuutta ja kasvattaa omaa pääomaa suhteessa kokonaispääomaan.

Pääomarahoituksen hankkiminen:

Yritys voi hankkia lisää pääomaa esimerkiksi osakeanneilla, jolloin oma pääoma kasvaa ilman, että velkaantumisaste nousee.

Kustannustehokkuuden parantaminen:

Tehostamalla toimintaa ja vähentämällä kustannuksia yritys voi kasvattaa voittojaan, mikä edesauttaa oman pääoman kasvua.

Omaisuuden myynti:

Yritys voi myydä ei-olennaista omaisuutta ja käyttää saadut varat velkojen maksuun tai yrityksen kehittämiseen. Esimerkiksi tarpeettomia ajoneuvoja, työkaluja, kiinteistöjä voi myydä ja lisätä vuokrattavien tai liisattujen välineiden käyttöä jos se on taloudellisesti järkevää.

Tekemällä harkittuja investointipäätöksiä:

Välttämällä ylimitoitettuja tai vähemmän tuottavia investointeja, yritys voi parantaa taloudellista asemaansa ja siten omaa pääomaansa.

Riskienhallinta:

Kun yritys välttää turhia riskejä, se voi välttyä tappioilta ja suojaa oman pääomansa.

Yhtä yksittäistä keinoa ei välttämättä ole, mutta noudattamalla edellä mainitun listan ohjeita, on mahdollista parantaa yrityksen omavaraisuusastetta.

 

Yrityksen omavaraisuusasteen laskeminen

Omavaraisuusasteen tunnusluku vaihtelee eri toimialojen välillä. Ohjeellisesti yrityksen omavaraisuus on hyvä silloin kun tunnusluvun arvo on yli 35 %.

 

Yrityksen omavaraisuusaste lasketaan seuraavasti:

Omavaraisuusaste % = 100 x omat varat / (oikaistu taseen loppusumma – tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut).

Omavaraisuusasteen ohjearvot ovat:

Yli 50% erinomainen

35-50% hyvä

25-35% tyydyttävä

15-25% välttävä

Alle 15% heikko

Omavaraisuusasteen ohjearvoja käytettäessä tulisi huomioida esimerkiksi yrityksen toimiala. Mikäli toimiala on suhdanteista riippumaton ja vakaa, niin yritys pärjää alhaisemmallakin vakavaraisuudella, kun taas suhdanneherkillä toimialalla riskitaso kasvaa, mikä edellyttää yritykseltä korkeampaa omavaraisuutta.

Korkean omavaraisuusasteen hyödyt

Korkea omavaraisuusaste tarkoittaa sitä, että yrityksellä on vahva puskuri mahdollisia taloudellisesti huonompia jaksoja vastaan. Yrityksellä on siis käytännössä kassavarantoja sen verran, että se pystyy kattamaan juoksevat kulut suhteellisen pitkään tarvitsematta välittömästi lisärahoitusta. Korkea omavaraisuusaste antaa yritykselle huomattavasti suuremman liikkumavapauden, koska sen riippuvuus suhdanteista on vähäisempi.

Matalan omavaraisuusasteen riskit

Mikäli yrityksen kannattavuus on vakaa ja kohtuullinen eikä tappioita synny, yritys voi tulla toimeen myös matalalla omavaraisuusasteella. Matala omavaraisuusaste tarkoittaa kuitenkin suurempaa riskiä, sillä yrityksen riski maksukyvyttömyyteen on tällöin korkeampi, mikäli taloudella alkaa mennä huonosti. Lisärahoitus on yleensä tällaisessa tilanteessa yritykselle kallista ja päätöksenteko sidotumpaa. Tämän vuoksi yritysten olisi syytä pitää riittävän suurta puskuria mahdollisten taloudellisesti huonompien jaksojen varalle.

Siltarahan yrityslaina auttaa yrittäjiä

Yrityksen rahoituksen lisääminen ei lisää omavaraisuusastetta, mutta sitä voidaan tarvita kausivaihteluiden ja kassanhallinnan akuutteihin ja tilapäisiin haasteisiin. Siltarahan yrityslaina on vaivaton ja nopea tapa saada rahoitus materiaalien hankintaan, laitteiden uusintaan tai muihin kuluihin.

Siltarahan yritysluottoa voivat hakea niin osakeyhtiöt kuin toiminimiyrittäjätkin. Yrityslainoihimme vaaditaan henkilötakaus.

Lue lisää ja katso lainalaskurista lainan kulut laina-ajan ja -summan mukaan. Saat päätöksen ja rahat tilille nopeasti.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?