Pyhäjärven kynäjalavaselvitys valmistunut

Selvityksen mukaan rantarakentaminen uhkaa kynäjalavaa. Kuva: Erkki Koivisto

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri julkaisi torstaina 15. kesäkuuta  laajan Pyhäjärven, Nokianvirran ja Kuloveden kynäjalavat –selvityksen. Uusi kynäjalavaselvitys on vapaaehtoisen, valkeakoskelaisen Kari Järventaustan, työn tulosta.

Kynäjalava on rantalehtojen jalopuu, jota esiintyy Suomessa lähinnä vain Kokemäenjoen vesistön rannoilla, Vanajaveden ja Pyhäjärven-Kuloveden alueella. Torstaina julkaistu selvitys kattaa koko Pyhäjärven, Nokianvirran ja Kuloveden. Alueelta löytyi noin 2 350 kynäjalavaa.

Järventaustan tekemä selvitystyö on arvokas ja valtakunnallisesti merkittävä.

Kynäjalava on luonnonsuojelulailla rauhoitettu ja se on luokiteltu uhanalaiseksi, vaarantuneeksi lajiksi. Kynäjalavalehdot, joissa lajia kasvaa runsaammin, puolestaan ovat äärimmäisen uhanalaisia luontotyyppejä. Kynäjalavaa uhkaavat hakkuut ja raivaukset, rantarakentaminen, vesirakentaminen (ruoppaukset), vieraslajit ja ilmastonmuutos.

Kynäjalavan esiintyminen kertoo kasvupaikan luonnonarvoista laajemminkin, sillä jalava suosii reheviä rantalehtoja, joissa eliölajisto on rikas. Vain pieni osa selvityksessä esiteltävistä kynäjalavaesiintymistä sijaitsee luonnonsuojelualueilla. Pääosa alueista on suojelemattomia. Metsikön, jossa kynäjalava tai jokin muu jalo lehtipuu muodostaa merkittävän osan puustosta, ominaispiirteet on nykyisin turvattu luonnonsuojelulain nojalla. Näiden metsiköiden suojelu ei kuitenkaan ole automaattista, vaan siihen tarvitaan aina erikseen ELY-keskuksen tekemä rauhoituspäätös.

Pyhäjärven, Nokianvirran ja Kuloveden kynäjalavat -selvitys on tarkoitettu tietolähteeksi viranomaisille, päättäjille, maankäytön suunnittelijoille, metsätaloustahoille, maanomistajille, asukkaille, mökkiläisille ja kaikille kynäjalavasta kiinnostuneille. Selvitys on julkaistu myös internetissä:  www.sll.fi/pirkanmaa/kynajalava

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?