Lempäälän lämpölaitoksen avaamisessa loppukiri

Laitoksen piippu pystytettiin toukokuun lopussa, mutta laitoksen sisällä tehdään vielä asennustöitä.

Viialantien lämpölaitos avataan vielä kesäkuun aikana. Ikkunoissa on vielä sisällä tehtävien töiden vuoksi eristelevyt, mutta ne korvataan pian tavallisilla ikkunoilla.

Viialantielle kohonnut Lempäälän Energian uusi lämpölaitos alkaa toimia näillä näkymin kesäkuun loppuun mennessä. Laitos oli tarkoitus ottaa käyttöön toukokuun loppuun mennessä, mutta uudenlaisen teknologian rakentaminen on myöhästyttänyt aikataulua.

Tässä lämpölaitoksessa poltetaan niin sanottuja biomassoja, eli kotimaista puuta, haketta ja muita sahateollisuuden sivutuotteita. Lempäälän Energian toimitusjohtaja Toni Laakso kertoo, että haasteena on ollut polttoaineen vastaanottamiseen liittyvän järjestelmän rakentaminen, sillä se tehdään Viialantiellä eri tavalla kuin aikaisemmissa laitoksissa.

– Kiinteää polttoainetta käyttävän lämpölaitoksen mekaniikka on muutenkin monimutkaista verrattuna esimerkiksi kaasua käyttävään laitoksen. Tämä on toinen suuri kiinteän polttoaineen laitoksemme Sääksjärven laitoksen ohella.

Lämpölaitoksessa polttoaineen, eli puun, polttamisesta syntyy lämpöä, jonka avulla lämmitetään suuria vesimassoja. Laitoksessa kuumennettu vesi ohjataan kaukolämpöverkkoon. Siellä vesi kulkeutuu kotitalouksien ja muiden kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiin, jotka ottavat veden kuljettaman lämmön käyttöön.

Viimeistään ensi talveen mennessä lämpölaitoksen on tarkoitus olla kokonaan valmis ja toimia täydellä teholla. Nyt kesällä laitos pidetään aluksi toiminnassa kuukauden verran, minkä jälkeen sen toiminta keskeytetään kuukauden ajaksi.

– Tauon aikana tehdään vielä viimeisiä järjestelmän säätöjä ja viimeistellään piha-alueet, Laakso selittää.

Viialantien lämpölaitoksessa on aiemmista laitoksista poiketen kaasulla toimiva suuri moottori, joka tuottaa sähköä laitoksen omiin tarpeisiin. Moottori otetaan käyttöön vasta elo-syyskuussa. Toni Laakson mukaan lämmöntuotannon tarpeista yli jäävällä sähköllä voidaan tarvittaessa turvata myös valtakunnan sähköverkkoa.

Uusi lämpölaitos ei vaikuta lämmönkuluttajien arkeen. Lempäälän Energian kaikkien kaukolämpöasiakkaiden lämmitys kuitenkin tuotetaan uuden laitoksen myötä uusiutuvalla bioenergialla, joten lämmitysenergian hinta muuttuu vakaammaksi.

Energiayhtiölle lämpölaitoksen rakentaminen ja käyttöön ottaminen on noin 6 miljoonan euron hanke. Rahoituksesta suurin piirtein 12 prosenttia koostuu työ- ja elinkeinoministeriöltä saadusta energiatuesta. Lisäksi rahoitusta on saatu Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kautta.

Laitoksen sisällä tehdään vielä järjestelmän asennuksia ja metallitöitä.

Tavalliselle ohikulkijalle lämpölaitoksen toiminta näyttäytyy lähinnä visuaalisena havaintona siitä, että laitoksen piipusta kohoaa ilmaan jotakin. Laakson mukaan piipusta tulee ulos lähinnä vesihöyryä ja hiilidioksidia, joita syntyy biomassan polttamisesta. Ennen kuin savukaasu johdetaan piipun kautta ilmaan, se puhdistetaan ja siitä kerätään lämpöä talteen.

Laitoksen toiminta näkyy ulospäin myös siten, että poltettavia materiaaleja kuljettavat kuorma-autot ilmestyvät liikenteeseen lämpölaitoksen läheisyydessä.  Silloin, kun laitos toimii suurimmalla teholla, eli kovimpien pakkasten aikana, lämpölaitokseen kuljetetaan kolmen rekkakuorman verran puupolttoainetta kahta päivää kohden. Rekat eivät kulje keskustan liikenneväylillä, vaan ne tulevat lämpölaitokselle etelän suunnasta.

Ensimmäisten viikkojen aikana laitoksen avaamisesta ohikulkija saattaa nähdä piipun yllä savun sijaan vain lämpöväreilyä, jota ei silmällä juuri erota ilmasta. Laakson mukaan tämä kuuluu asiaan.

– Se johtuu siitä, että lämpölaitos toimii varsin pienellä teholla. Kun puuta ei polteta paljoa, myös piipusta poistuvaa savua syntyy vain vähän. Kesällä lämpöä ei ole tarpeen tuottaa niin paljon kuin kylmempinä vuodenaikoina.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.