Hyväksytään vain liityntäpysäköinti ja korjataan seurakuntatalo

Esitän, että kunta hyväksyy Sääksjärvellä asemakaavan muutoksen vain siltä osalta, jolla annetaan mahdollisuus tehdä pysäköintipaikkoja moottoritien risteykseen. Seurakuntatalon osalta kaava pitäisi jättää ennalleen. Kunnan pitäisi rohkaista Lempäälän seurakuntaa korjaamaan seurakuntatalo.

Perusteita löytyy kaavaselostuksesta. Alueelle on vaikea rakentaa melunormit täyttävää piha-aluetta. Moottoritien liikenne lisääntyy, ja melunormit ovat tiukat. Suunnittelualueella on tehty liito-oravaselvitys kevättalvella 2014 ja todettu liito-oravan elinympäristö ja todennäköinen pesintä. Erityisesti rakennuksen julkisivut ovat kauniita. Rakennuksella saattaa olla rakennushistoriallista arvoa. Seurakunnan velvollisuus julkisena yhteisönä on säilyttää kirkon ja hyvin korjatun leiripappilan lisäksi myös uudempia rakennuksia. Sääksjärvelle 1970-luvulla rakennettu seurakuntatalo on punatiilisenä edustavan näköinen ja sopii nykyiselle paikalleen. Jos uuden rakentaminen maksaa 500 000 euroa enemmän kuin vanhan korjaaminen, niin onko järkeä purkaa vanhaa pois?

Perimätieto kertoo, että seurakunta on saanut tontin lahjoituksena nimenomaan seurakuntatalon tontiksi ja muuttamista asumiseen voidaan siksi pitää moraalin kannalta arveluttavana

 

Eero Ruotsila, DI

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?