Riitta aavajoki

Sotaveteraanille kuntoutusta 800 eurolla

Lempäälässä on 57 rintamaveteraania. Heistä on 14 sotainvalideja. Rintamaveteraaneja on Vesilahdessa 16. Sotainvalideja heistä on neljä. Rintamaveteraanien avopalveluun ja kuntoutukseen oikeutettuja edunsaajia on Lempäälässä 43. Vuodelle 2015 Lempäälässä kuntoutusmäärärahaa on 33 662,83 euroa ja kotiin vietäviin avopalveluihin 18 771,55 euroa eli keskimäärin noin 783 ja 436 euroa edunsaajaa kohti. Vesilahdessa rintamaveteraanien avopalveluun ja kuntoutukseen oikeutettuja edunsaajia on…

”Yksi nappi”

Viitisentoista vuotta sitten aloittelimme Kainuun Hoiva hanketta, jossa toimin projektinjohtajana. Pidimme ympäri Kainuuta kuulemistilaisuuksia, joissa pyrimme kartoittamaan vanhusten toiveita ja odotuksia heidän elinolojensa parantamiseksi. Joka puolella kuin yhteisestä sopimuksesta nousi esiin yksi ja sama toivomus: ”Kun oesi semmoinen yksi nappi, josta painaisi, ja sieltä saisi kaiken tievon, mitä tarvihtoo.” Projektipäälliköt ja asiantuntijat silmin nähden turhautuivat,…

Omaishoitajia tarvitaan enemmän

Lempäälän rotaryklubin puolisot pitivät viime kesän Kuokkalankosken markkinoilla perinteiseen tapaan hyväntekeväisyyskirpputoria. Jo etukäteen he olivat päättäneet käyttää tuoton, joksi muodostui noin 500 euroa, Lempäälän ja Vesilahden omaishoitajien virkistystoimintaan.  Odotettu virkistäytymispäivä koitti torstaina 18. joulukuuta, jolloin Lempäälän Ehtookodolle saapui vapaapäivän viettoon yhteensä 20 ikäihmisen omaishoitajaa. – Pidämme suuressa arvossa työtänne, sanoi Anja Mikkonen rotarypuolisoista päivän saatteeksi….