Nyt on aika antaa palautetta Lempäälän ja Pirkkalan välisistä uusista tielinjauksista – Puskiaisten oikaisua koskevasta YVA-selostuksesta yleisötilaisuus 18.1.

Alustava vaikutusalue. – Valtatien aiheuttaman melun yli 55 dB alue ulottuu avoimessa maastossa mm. liikennemäärästä, liikenteen koostumuksesta, ajonopeuksista ja tien mäkisyydestä riippuen enimmillään 100-200 metrin päähän, YVA-ohjelmassa arvioidaan. Kuva: Pirkanmaan ELY-keskus

Valtatie 3:n uusia tielinjauksia koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) on asetettu keskiviikkona 12. tammikuuta nähtäville. Kuntalaiset voivat jättää YVA-ohjelmasta mielipiteensä Pirkanmaan ELY-keskukselle 28. helmikuuta asti.

YVA-ohjelmassa tarkastellaan muun muassa hankkeen vaikutuksia liikenteeseen, luonnonoloihin ja ihmisten elinoloihin.

 

Hankkeessa Sääksjärven länsipuolelle suunnitellaan valtatie 3:n uusia linjauksia, Puskiaisten oikaisua ja 2-kehätietä.

Puskiaisista Pirkkalaan lähtevä oikaisu on herättänyt runsaasti keskustelua, sillä sen pelätään pirstovan laajaa metsäaluetta.

Pirkkalan ympäristöyhdistys ja omakotiaktiivit ovat keränneet nimiä Puskiaisten oikaisua vastustavaan adressiin. Siinä vaaditaan Pirkkalan ja Lempäälän välisen virkistysmetsän ja ekologisen käytävän säilyttämistä sellaisenaan myös tulevaisuudessa.

 

YVA-selostuksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus etäyhteydellä tiistaina 18. tammikuuta. Osallistumislinkki on Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.

Arviointiselostus on nähtävillä edellä mainitussa verkkopalvelussa sekä Lempäälä-talon palvelukäytävällä ja Sääksjärven kirjastossa.

Hankkeeseen voi tutustua myös Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tuottamalla digialustalla.

 

Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskuksen ympäristövastuualue antaa yhteysviranomaisena päätelmänsä hankkeesta.

YVA-arviointiselostuksesta annettu perusteltu päätelmä käydään läpi ennen kuin konkreettisempaa yleissuunnitelmaa ryhdytään tekemään.

 

Arvioitavat valtatien hankevaihtoehdot

Hankkeessa arvioidaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0+ sisältää nykyisen valtatien vähäisiä liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja meluntorjuntaan liittyviä parantamistoimenpiteitä.

Vaihtoehto 1 sisältää nykyisen valtatien parantamisen välillä Marjamäki – Puskiainen sekä valtatien uuden linjauksen välillä Puskiainen–Linnakallio sekä 2-kehän. Nykyiselle valtatielle tehdään sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Pirkkalan eritasoliittymien välille sekä meluntorjuntaa.

Vaihtoehto 2 sisältää valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan Marjamäen ja Pirkkalan välillä sekä 2-kehän meluntorjuntoineen.

Vaihtoehdot 1 ja 2 sisältävät Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) linjausvaihtoehdot. 2-kehä pohjoinen linjaus sijaitsee Pulkajärven Natura-alueen pohjoispuolella ja 2-kehä eteläinen linjaus Pulkajärven Natura-alueen eteläpuolella.

Hankevaihtoehtoja verrataan tilanteeseen, jossa hanke ei toteudu (vertailuvaihtoehto 0).

 

Lue myös:

”Lempäälässä luonnon puolustamiseen suhtaudutaan nihkeästi” – Sääksjärveläisen Teemu Hiltusen huolena on laajan metsäalueen pirstoutuminen

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?