Eero Laesterä

Narvalaiset puolustavat omaansa

Narvan monitoimitalolla oli torstai-iltana 5. helmikuuta odottava tunnelma. Vesilahden kunnan järjestämä avoin yleisötilaisuus toi paikalle noin kahdeksankymmentä kiinnostunutta kuntalaista. Tilaisuuden aiheena oli Narvan terveysaseman tulevaisuus. Sekä tilaisuuden puheenjohtajana toiminut Mervi Lumia että Narvan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Erno Räsänen ennakoivat illalta vilkasta keskustelua. Puheenvuoroja pyydettiinkin tilaisuudessa ahkerasti, eikä kahdeksankymmenpäinen joukko jäänyt hiljaiseksi. Napakimmat kommentit kirvoittivat yleisöltä myös aplodeja. Kysymyksiä oli saanut lähetettää jo…

Vesilahti tasapainottaa talouttaan miljoonasäästöin

Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä esittää Vesilahden kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2014–16. Siinä Vesilahden kunnan säästötavoite on 3,0 miljoonaa euroa. Säästötavoitteeseen pyritään henkilöstömenoja karsimalla. Alustava arvio irtisanomisten määrästä oli 75 henkilötyövuotta vuosien 2014–16 aikana. Lopullisessa ehdotuksessa supistamistarve on noin 35 henkilötyövuotta. Myös palkattomat virka- ja työvapaat, ns. ostovapaamalli on käytössä, samoin lomarahojen vaihtaminen vapaaksi. Luottamushenkilöpalkkioita esitetään leikattaviksi….

Kunnat päättävät 14.4. suurkunnasta

Lempäälän, Vesilahden Tampereen, Kangasalan, Pirkkalan, Nokian, Ylöjärven ja Oriveden kunnanvaltuustot käsittelevät kaikki samaan aikaan 14. huhtikuuta selvitysmies Rauno Saaren esitystä, valitaanko kaupunkiseutuselvitystyön pohjaksi uuden yhden kunnan vaihtoehto. Vaihtoehto 1: Yksi kunta Lähtökohtana on toteuttaa yhdellä kertaa kahdeksan kunnan monikuntaliitos. Vaihtoehto tarkoittaisi nykyisten kuntien lakkaamista. Tampereen seudusta muodostuisi Suomen toiseksi suurin kaupunki yli 365 000 asukkaallaan. Uuden,…

”Vesilahden pelastaminen vaatii jokaisen osallistumista talkoisiin”

Talouden tasapainottamisesta järjestetyssä yleisötilaisuudessa kuultiin karuja faktoja Vesilahdella maanantaina. Yläkoulun auditorioon kirkonkylälle kerääntyi kuntalaisia kuuntelemaan kunnanjohtaja Erkki Paloniemeä sekä tasapainottamisohjelman selvitystyön tekijäksi valittua hallintotieteiden tohtoria Erkki Laesterää Perlacon Oy:stä. Paloniemi taustoitti tarvetta talouden tasapainottamisohjelmalle. – Taantuma, valtion tukien vähentyminen kunnilta ja kunnassa tehdyt isot investoinnit ovat nykyisen tilanteen takana. Taloutemme ei ole vielä kuralla, mutta…

Ylityökielto Vesilahden kuntaan

Vesilahden kunnanhallitus on määrännyt kuntaan ylityökiellon. Toimenpide on osa kunnan henkilöstön yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena syntyneitä keinoja, joilla etsitään henkilöstösäästöjä. Esimiehet voivat kunnanhallituksen päätöksen mukaan antaa yksittäistapauksissa luvan ylitöiden tekemiseen. Kunnanhallituksen mukaan esimiesten on muun muassa töiden järjestelyillä kannustettava henkilöstöä pitämään palkattomia virka- ja työvapaita sekä vaihtamaan lomarahoja vapaiksi, hyödynnettävä luonnollista poistumaa sekä vähentää sijaisten ja muiden…