METSO

Musta viikinki levittäytyy Pirkanmaalle – pesintä ehkä jo ensi vuonna Säijänselällä

Tilaajille

Merimetson, mustan viikingin, levittäytyminen sisämaan järville on alkanut nyt todella. Viime kesänä Valkeakosken Vanajavedellä varmistui merimetson ensimmäiset sisämaapesinnät. Kahdeksan pesää hävitettiin rauhoituksesta huolimatta. Vaikka merimetsoja on vuosikaudet nähty sisäjärvillä muuttoaikoina, sisämaapesintöjen alkaminen lienee seurausta merimetsoyhdyskuntien hävittämisestä merialueilla ja merikotkan tehokkaasta merimetsojen poikassaalistuksesta. Todennäköisin seuraava pesimäalue on Pyhäjärvi ja Säijänselkä, jossa havaintojen määrä on ollut jatkuvasti…

Uusi luonnonsuojelualue Koipitaipaleen ja Höytämönjärven alueelle

Lempäälään tulee Höytämönjärven koillispuolelle, Koipitaipaleen alueelle uusi 44,9 hehtaarin luonnonsuojelualue. Pirkanmaan ELY-keskus on hyväksynyt Honkaniemi-nimisen METSO-kohteen rahoituksen ja päättänyt, että alue rauhoitetaan luonnonsuojelualueeksi.  Alue sijaitsee Höytämönjärven koillispuolella, Höytämönjärven ja Koipijärven välissä. Kirskaanniemen retkeilyalueelle kuljetaan luonnonsuojelualueen läpi ja polku on osa Birgitan polun verkostoa. Kirskaanniemen retkeilyalueella on useita laavu- ja nuotiopaikkoja. Koipitaipale sijaitsee lähellä Tampereen rajaa….

Pirkanmaalla uusia METSO-suojelualueita 435 hehtaaria

Pirkanmaalla maanomistajien esityksistä suojeltiin vuoden 2016 aikana 435 hehtaaria metsäalueita METSO-ohjelman eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman rahoituksella. Ohjelman tavoitteena on ylläpitää metsäluonnon rikkautta ja tarjota metsänomistajalle mahdollisuus suojella metsänsä vapaaehtoisesti korvausta vastaan. Maanomistajien suojeluun tarjoamista alueista perustettiin viime vuonna 33 yksityismaan suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 341 hehtaaria. Valtio sai omistukseensa seitsemän kiinteistöä suojelutarkoituksiin, joiden…

Lempäälä tarjoaa Koipitaipaletta METSO-kohteeksi

Lempäälän kunta tarjoaa Koipitaipaleen metsäalueen METSO-ohjelmaan sillä edellytyksellä, että rauhoitusmääräykset ja korvaukset Lempäälän kunnalle toteutuvat. Koipitaipale sijaitsee Kuljun kylän alueella Merunlahden ja Koipijärven välisellä kannaksella ja on kooltaan 48,1 hehtaaria. Koipitaipale on kokonaan Lempäälän kunnan omistuksessa. Se on metsäinen monibiotooppi, jossa on vanhaa sekametsää, korpisoita, lehtoja ja puronoro.  Birgitan polun osa kulkee alueen läpi Kirskaanniemen…

Yksityinen luonnonsuojelualue Kuljuun

Maanomistaja esittää Lempäälässä sijaitsevalle Salonsaari-nimiselle tilalleen perustettavaksi noin viiden hehtaarin laajuiselle määräalalle yksityisen luonnonsuojelualueen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman puitteissa. Havumetsäalue sijaitsee Kuljussa Hankajärven ja Linnajärven välisellä alueella. Kiinteistön eteläosa on kosteikkoa, josta laskee oja etelään Linnajärveen. Kiinteistöltä lounaaseen sijaitsee luonnonmuistomerkiksi luokiteltu vierinkivi. Alueen länsipuolella kulkee Birgitan polku. Yksityisenä luonnonsuojelualueena määräaluetta koskevat rahoitusmääräykset. Alueella on kielletty metsänhakkuu…

Entinen talonmiehen asunto laitettu kuntoon

Talonmiehen asunto ei ole enää vuosiin ollut asuinkäytössä. Lempäälän kunta alkoi kunnostaa ja uudistaa taloa viime vuoden puolella ja töitä jatkettiin tänä keväänä. – Hälytyslaitteet ovat jo paikallaan, mutta tila on vielä hieman viimeistelyä vaille. Mattoja lattialle ja seinille jotain, sanoo rakennuttajapäällikkö Mervi Järvinen Lempäälän kunnasta. Saunatilat alakerrassa Kaikki pinnat on laitettu sisältä uusiksi, ja…

Maanomistaja haluaa maistaan rajattavan yksityisen luonnonsuojelualueen

Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen Koillis-Lempäälään tukee Lempäälän ympäristöjaoston mukaan seudun ekologista verkostoa eikä hanke heikennä virkistysmahdollisuuksia perustettavan luonnonsuojelualueen ympärillä. Määräalan pinta-ala on noin 8,3 hehtaaria ja se sijaitsee lähellä Koukkurahkan luonnonsuojelualuetta. Havumetsäisellä alueella sijaitsee Pehkusuon suoalue. Alueelle on laadittu Taivalpirtin suunnistuskartta, joka ulottuu kolmen kunnan Lempäälän, Tampereen ja Kangasalan alueelle. Yksityisellä luonnonsuojelualueella olisi kielletty metsänhakkuu, puun…

Uudessa metsälaissa metsänomistajan mahdollisuudet laajenevat

Uusi metsälaki on jo pitkälle valmisteltu ja se muuttuu näillä näkymin vuoden 2014 alussa. Tulevat vuosikymmenet näyttävät, näkyvätkö lakimuutokset metsien hoidossa ja maisemassa. Uudessa metsälaissa metsänomistajalle annetaan nykyistä enemmän vapauksia hoitaa metsiänsä omien tavoitteidensa pohjalta. Merkittävimpiä muutoksia on se, että metsän uudistamisrajat poistuvat eli metsän saa uudistaa minkä ikäisenä tahansa. Toisaalta, jos metsänomistaja vierastaa laajoja…